20:42 | GMT: 18:42 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
EXOUPOS

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
EXOUPOS
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
EXOUPOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
EXOUPOS
NWZA ws. przywrócenia formy dokumentu (zniesienie dematerializacji) wszystkim akcjom.
EXOUPOS
Dzień wykupu akcji spółki przez Jonitaco Holdings Limited po cenie 10,40 zł za akcję.
EXOUPOS
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
EXOUPOS
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
EXOUPOS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
EXOUPOS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
EXOUPOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.
EXOUPOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
EXOUPOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
EXOUPOS
NWZA ws. sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej/Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
EXOUPOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
EXOUPOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
EXOUPOS
NWZA ws. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. oraz zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r., wyrażenia zgody na ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii A i B oraz zmian w składzie RN.
EXOUPOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
EXOUPOS
Wypłata dywidendy 0,51 zł na akcję.
EXOUPOS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,51 zł na akcję.
EXOUPOS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,51 zł na akcję.
EXOUPOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
EXOUPOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
EXOUPOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
EXOUPOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
EXOUPOS
Wypłata dywidendy 0,79 zł na akcję.
EXOUPOS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,79 zł na akcję.
EXOUPOS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,79 zł na akcję.
EXOUPOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.
EXOUPOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
EXOUPOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
EXOUPOS
Publikacja jednostkowego raportu za 2015 rok.
EXOUPOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
EXOUPOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
EXOUPOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
EXOUPOS
NWZA ws. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Grupa ExorigoUpos S.A. za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.
EXOUPOS
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
EXOUPOS
Wypłata dywidendy 0,77 zł na akcję.
EXOUPOS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,77 zł na akcję.
EXOUPOS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,77 zł na akcję.
EXOUPOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
EXOUPOS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. oraz zmian w składzie RN.
EXOUPOS
Pierwszy dzień notowania na NC 9.002.214 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
EXOUPOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
EXOUPOS
Publikacja jednostkowego raportu za 2014 rok.
EXOUPOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
EXOUPOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
EXOUPOS
NWZA ws. ubiegania się o wprowadzenie akcji na okaziciela serii A do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
EXOUPOS
Wypłata dywidendy 0,60 na akcję.
EXOUPOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
EXOUPOS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
EXOUPOS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
EXOUPOS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium.
EXOUPOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
EXOUPOS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
EXOUPOS
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 0,27 zł na akcję.
EXOUPOS
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2013, w wysokości 0,27 zł na akcję.
EXOUPOS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
EXOUPOS
NWZA ws. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. oraz zmian w statucie.
EXOUPOS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
EXOUPOS
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek