23:42 | GMT: 21:42 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
GENERGY

Data
Spółka
Wydarzenie
GENERGY
NWZA ws. zmian w składzie RN.
GENERGY
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
GENERGY
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
GENERGY
Publikacja raportu za 2019 rok.
GENERGY
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
GENERGY
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
GENERGY
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
GENERGY
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
GENERGY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
GENERGY
Publikacja raportu za 2018 rok.
GENERGY
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany oznaczenia akcji, scalenia (połączenia) akcji, zmiany firmy spółki, rozszerzenia przedmiotu działalności spółki oraz zmiany statutu.
GENERGY
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
GENERGY
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
GENERGY
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
GENERGY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2017 oraz dalszego istnienia spółki.
GENERGY
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
GENERGY
Publikacja raportu za 2017 rok.
GENERGY
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GENERGY
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
GENERGY
NWZA ws. zmian w składzie RN.
GENERGY
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
GENERGY
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
GENERGY
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
GENERGY
Publikacja raportu za 2016 rok.
GENERGY
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
GENERGY
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
GENERGY
NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji na okaziciela serii G, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru.
GENERGY
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GENERGY
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
GENERGY
ZWZA ws. m.in. określenia sposobu podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 / pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
GENERGY
Publikacja raportu za 2015 rok.
GENERGY
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
GENERGY
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
GENERGY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
GENERGY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
GENERGY
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz obniżenia kapitału zakładowego w celu częściowego pokrycia strat spółki z lat ubiegłych poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji.
GENERGY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
GENERGY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
GENERGY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
GENERGY
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
GENERGY
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
GENERGY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
GENERGY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
GENERGY
NWZA ws. zmian w składzie RN.
GENERGY
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
GENERGY
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GENERGY
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
GENERGY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GENERGY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
GENERGY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
GENERGY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 oraz za cały 2012 rok.
GENERGY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2012 roku.
GENERGY
NWZA ws. zmian w składzie RN, wyrażenia zgody na sprzedaż 100% udziałów w spółce zależnej Kolgard-Oil Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonce, wyrażenia zgody na dochodzenie przez spółkę od byłego prezesa zarządu Pana Wojciecha Saka, roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych przy sprawowaniu przez niego zarządu.
GENERGY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
GENERGY
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
GENERGY
Publikacja jednostkowego raportu za II kwartał 2012 roku.
GENERGY
WZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
GENERGY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
GENERGY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
GENERGY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
GENERGY
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
GENERGY
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
GENERGY
Początek notowań spółki DIVICOM (DVC) pod nazwą GENERGY (GNR), na wniosek spółki.
GENERGY
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
GENERGY
WZA
GENERGY
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
GENERGY
Publikacja raportu za 2010 rok.
GENERGY
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz wyrażenia zgody i udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia aktywa o znacznej wartości.
GENERGY
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz rekomendowania zarządowi dokonania badania spółki Kolgard – Oil sp. z o.o.
GENERGY
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek