15:40 | GMT: 13:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
GOBARTO

Data
Spółka
Wydarzenie
GOBARTO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu III kwartał 2020 roku.
GOBARTO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
GOBARTO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym za 2019 rok oraz pokrycia niepokrytej straty za rok 2018.
GOBARTO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
GOBARTO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
GOBARTO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
GOBARTO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
GOBARTO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 rok.
GOBARTO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
GOBARTO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
GOBARTO
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
GOBARTO
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
GOBARTO
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GOBARTO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
GOBARTO
Publikacja raportu za 2017 rok.
GOBARTO
NWZA ws. potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa, wyrażania zgody na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku zakładu w Ciechanowcu.
GOBARTO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
GOBARTO
NWZA ws. powołania członka RN, zmiany statutu oraz zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
GOBARTO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
GOBARTO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
GOBARTO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok.
GOBARTO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
GOBARTO
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,25 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A.
GOBARTO
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A. na 7,25 za sztukę.
GOBARTO
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A. na 6,15 za sztukę.
GOBARTO
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 6,70 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A.
GOBARTO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
GOBARTO
Początek notowań spółki DUDA (DUD) pod nazwą GOBARTO (GOB), w związku ze zmianą firmy.
GOBARTO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
GOBARTO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok oraz połączenia ze spółkami zależnymi.
GOBARTO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
GOBARTO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
GOBARTO
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie, pod dowolnym tytułem prawnym, lub wydzierżawienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa obejmującej zespół składników majątku w zakresie funkcjonalnym i organizacyjnym zakładu w Ciechanowcu.
GOBARTO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
GOBARTO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
GOBARTO
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A.
GOBARTO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
GOBARTO
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
GOBARTO
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A.
GOBARTO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
GOBARTO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
GOBARTO
NWZA ws. zmian w składzie RN.
GOBARTO
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 7,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A.
GOBARTO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
GOBARTO
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,40 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A.
GOBARTO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
GOBARTO
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
GOBARTO
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
GOBARTO
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
GOBARTO
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
GOBARTO
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
GOBARTO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
GOBARTO
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
GOBARTO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
GOBARTO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
GOBARTO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
GOBARTO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
GOBARTO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
GOBARTO
NWZA ws. zmian w RN.
GOBARTO
NWZA ws. połączenia Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A., jako spółki przejmującej, ze spółką zależną pod firmą Centrum Mięsne Makton Spółka Akcyjna, jako spółką przejmowaną oraz zmiany statutu.
GOBARTO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
GOBARTO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
GOBARTO
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
GOBARTO
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok, powołania członków RN, wyznaczenia Przewodniczącego RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
GOBARTO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
GOBARTO
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
GOBARTO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
GOBARTO
NWZA ws. m.in. zmiany statutu w zakresie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego.
GOBARTO
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
GOBARTO
WZA
GOBARTO
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
GOBARTO
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w związku z dobrowolnym umorzeniem akcji własnych.
GOBARTO
NWZA
GOBARTO
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek