01:10 | GMT: 23:10 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
GOTFI

Data
Spółka
Wydarzenie
GOTFI
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
GOTFI
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
GOTFI
Publikacja raportu za 2019 rok.
GOTFI
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
GOTFI
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
GOTFI
NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki akcji własnych spółki oraz utworzenia kapitału rezerwowego z przeznaczaniem na skup akcji własnych spółki.
GOTFI
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
GOTFI
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
GOTFI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego za rok obrotowy 2018.
GOTFI
Publikacja raportu za 2018 rok.
GOTFI
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
GOTFI
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
GOTFI
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
GOTFI
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
GOTFI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego za rok obrotowy 2017.
GOTFI
Publikacja raportu za 2017 rok.
GOTFI
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GOTFI
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
GOTFI
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
GOTFI
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
GOTFI
NWZA ws. zmian w składzie RN.
GOTFI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego za rok obrotowy 2016.
GOTFI
Publikacja raportu za 2016 rok.
GOTFI
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
GOTFI
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
GOTFI
NWZA ws. odwołania i powołania członka RN.
GOTFI
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GOTFI
NWZA ws. odwołania i powołania członka RN.
GOTFI
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
GOTFI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wykazanego za rok obrotowy 2015.
GOTFI
Publikacja raportu za 2015 rok.
GOTFI
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
GOTFI
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
GOTFI
NWZA ws. powołania nowego członka RN oraz zatwierdzenia zmian treści statutu.
GOTFI
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
GOTFI
NWZA ws. zmian statutu, zatwierdzenia zmian treści Regulaminu Rady Nadzorczej oraz akceptacji stosowanych „Zasad Ładu Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych”.
GOTFI
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
GOTFI
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego za rok obrotowy 2014.
GOTFI
Publikacja raportu za 2014 rok.
GOTFI
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
GOTFI
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
GOTFI
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
GOTFI
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
GOTFI
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz powołania członków RN.
GOTFI
Publikacja raportu za 2013 rok.
GOTFI
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GOTFI
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
GOTFI
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
GOTFI
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
GOTFI
Wypłata dywidendy 0,36 zł na akcję.
GOTFI
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,36 zł na akcję.
GOTFI
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,36 zł na akcję.
GOTFI
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego za rok obrotowy 2012.
GOTFI
Publikacja raportu za 2012 rok.
GOTFI
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
GOTFI
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
GOTFI
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
GOTFI
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
GOTFI
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku wykazanego za rok obrotowy 2011.
GOTFI
Publikacja raportu za 2011 rok.
GOTFI
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
GOTFI
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
GOTFI
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
GOTFI
NWZA ws. wyboru członka RN.
GOTFI
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
GOTFI
WZA
GOTFI
Publikacja raportu za 2010 rok.
GOTFI
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
GOTFI
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek