08:57 | GMT: 06:57 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
GEOTREKK

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
GEOTREKK
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
GEOTREKK
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
GEOTREKK
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
GEOTREKK
Publikacja raportu za 2018 rok.
GEOTREKK
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
GEOTREKK
NWZA ws. odwołania i powołania członków RN oraz powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych.
GEOTREKK
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
GEOTREKK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, dalszego istnienia spółki, przyjęcia regulaminu walnego zgromadzenia, zmiany firmy spółki, zmiany siedziby spółki, odwołania i powołania członków RN.
GEOTREKK
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
GEOTREKK
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
GEOTREKK
NWZA ws. zmiany firmy spółki, zmiany siedziby spółki, odwołania i powołania członków RN.
GEOTREKK
Publikacja raportu za 2017 rok.
GEOTREKK
NWZA ws. zmian składu osobowego RN.
GEOTREKK
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
GEOTREKK
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
GEOTREKK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
GEOTREKK
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
GEOTREKK
Publikacja raportu za 2016 rok.
GEOTREKK
NWZA ws. zmian w składzie RN.
GEOTREKK
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
GEOTREKK
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
GEOTREKK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku oraz dalszego istnienia spółki.
GEOTREKK
Publikacja raportu za 2015 rok.
GEOTREKK
Początek notowań spółki PLAYMAKER (PMK) pod nazwą GEOTREKK (GTK), w związku ze zmianą firmy.
GEOTREKK
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
GEOTREKK
NWZA ws. zmian w składzie RN, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji oraz zmiany statutu.
GEOTREKK
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
GEOTREKK
NWZA ws. zmiany statutu przewidującą m.in. zmianę firmy (nazwy) spółki, zmianę siedziby spółki oraz istotną zmianę przedmiotu działalności spółki.
GEOTREKK
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
GEOTREKK
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
GEOTREKK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru.
GEOTREKK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru.
GEOTREKK
Publikacja raportu za 2014 rok.
GEOTREKK
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
GEOTREKK
NWZA ws. uchylenia uchwały Nr 18/06/2014 WZA z dnia 30.06.2014 r., zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
GEOTREKK
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
GEOTREKK
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii F w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
GEOTREKK
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
GEOTREKK
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
GEOTREKK
Publikacja raportu za 2013 rok.
GEOTREKK
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
GEOTREKK
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, wyrażenia zgody na wprowadzenia akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
GEOTREKK
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
GEOTREKK
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
GEOTREKK
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
GEOTREKK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
GEOTREKK
Publikacja raportu za 2012 rok.
GEOTREKK
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
GEOTREKK
NWZA ws. wyboru członków RN.
GEOTREKK
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
GEOTREKK
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
GEOTREKK
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
GEOTREKK
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 6 lipca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z wyłączeniem prawa poboru.
GEOTREKK
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z nieprzekazaniem raportu kwartalnego.
GEOTREKK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
GEOTREKK
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek