02:47 | GMT: 00:47 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
HORTICO

Data
Spółka
Wydarzenie
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
HORTICO
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
HORTICO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
HORTICO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
HORTICO
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2019.
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
HORTICO
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
HORTICO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
HORTICO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
HORTICO
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
HORTICO
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
HORTICO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
HORTICO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
HORTICO
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2017.
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
HORTICO
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
HORTICO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
HORTICO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
HORTICO
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2016.
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
HORTICO
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
HORTICO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
HORTICO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
HORTICO
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
HORTICO
NWZA ws. zmiany statutu.
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
HORTICO
Pierwszy dzień notowań na NC 559.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
HORTICO
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
HORTICO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
HORTICO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
HORTICO
ZWZA ws. m.in. sporządzania sprawozdań finansowych według zasad określonych przez MSR oraz MSSF w sytuacji gdy przepisy prawa lub regulacji rynkowych będą tego wymagać.
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
HORTICO
NWZA ws. wyrażenia zgody na wydzierżawienie Przedsiębiorstwa stanowiącego zespół składników materialnych i niematerialnych dawnego Przedsiębiorstwa Nasiennictwa Ogrodniczego i Szkółkarstwa w Ożarowie Mazowieckim Spółka Akcyjna w upadłości likwidacyjnej na rzecz spółki zależnej tj. Polskiego Nasiennictwa Ogrodnictwa Szkółkarstwa sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim.
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
HORTICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
HORTICO
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
HORTICO
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
HORTICO
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
HORTICO
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
HORTICO
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
HORTICO
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, pokrycia straty za lata ubiegłe, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji i praw do akcji do obrotu na NC.
HORTICO
Publikacja raportu za 2013 rok.
HORTICO
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
HORTICO
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
HORTICO
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
HORTICO
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
HORTICO
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
HORTICO
Publikacja raportu za 2012 rok.
HORTICO
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
HORTICO
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
HORTICO
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
HORTICO
NWZA ws. zmiany uchwały walnego zgromadzenia w sprawie określenia liczby członków RN w kadencji 2011-2014 i rozszerzenia składu RN do sześciu osób oraz powołania nowego członka RN.
HORTICO
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
HORTICO
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011 i sposobu pokrycia straty za lata poprzednie.
HORTICO
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
HORTICO
Publikacja raportu za 2011 rok.
HORTICO
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
HORTICO
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
HORTICO
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
HORTICO
WZA
HORTICO
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku oraz za cały 2010 rok.
HORTICO
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
HORTICO
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
HORTICO
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek