02:03 | GMT: 00:03 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
HARPER

Data
Spółka
Wydarzenie
HARPER
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2020 do 31.03.2021.
HARPER
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 1.04.2020 do 31.03.2021.
HARPER
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2020 do 31.03.2021.
HARPER
Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.04.2019 do 31.03.2020.
HARPER
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2019 do 31.03.2020.
HARPER
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
HARPER
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
HARPER
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
HARPER
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
HARPER
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 1.04.2019 do 31.03.2020.
HARPER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2018 roku do 31 marca 2019 roku.
HARPER
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2019 do 31.03.2020.
HARPER
Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.04.2018 do 31.03.2019.
HARPER
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2018 r. do 31.03.2019.
HARPER
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 1.04.2018 r. do 31.03.2019.
HARPER
NWZA ws. zmiany uchwały nr 20 ZWZ z 15 czerwca 2016 w sprawie ustalenia liczby członków RN oraz wyboru członka RN.
HARPER
ZWZA
HARPER
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego trwającego od 1.04.2018 r. do 31.03.2019.
HARPER
Publikacja raportu za rok obrotowy trwający od 01.01.2017 do 31.03.2018.
HARPER
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
HARPER
NWZA ws. zmian w składzie RN.
HARPER
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
HARPER
NWZA ws. zmian w składzie RN.
HARPER
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego trwającego od 01.01.2017 do 31.03.2018.
HARPER
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez SIA iCotton.
HARPER
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez SIA iCotton.
HARPER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.
HARPER
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
HARPER
NWZA ws. zmian w składzie RN.
HARPER
Publikacja raportu za 2016 rok.
HARPER
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki.
HARPER
NWZA ws. zmiany statutu oraz zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
HARPER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
HARPER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
HARPER
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015r.
HARPER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
HARPER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
HARPER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
HARPER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
HARPER
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., rozszerzenia przedmiotu działalności spółki i zmiany statutu.
HARPER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
HARPER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
HARPER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
HARPER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
HARPER
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, rozszerzenia przedmiotu działalności oraz zmiany statutu.
HARPER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
HARPER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
HARPER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
HARPER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
HARPER
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
HARPER
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r.
HARPER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
HARPER
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
HARPER
NWZA ws. zmiany uchwał nr 1, 2 i 3 NWZA z 30 czerwca 2010 oraz zmiany statutu.
HARPER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
HARPER
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
HARPER
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
HARPER
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2011 do 31 grudnia 2011, zmiany postanowień Programu Motywacyjnego dla Członków Kadry Kierowniczej.
HARPER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
HARPER
Wprowadzenie do obrotu na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
HARPER
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
HARPER
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z pozbawieniem prawa poboru, zmiany zasad wynagradzania członków RN oraz powołania Wiceprzewodniczącego RN.
HARPER
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
HARPER
NWZA ws. wyrażenia zgody na połączenie z Harper Trade Sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
HARPER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
HARPER
NWZA ws. wyrażenia zgody na rozpoczęcie procesu połączenia z Harper Trade Sp. z o.o.
HARPER
WZA
HARPER
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
HARPER
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
HARPER
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.
HARPER
NWZA


«Powrót do terminarza spółek