09:36 | GMT: 07:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
HURTIMEX

Data
Spółka
Wydarzenie
HURTIMEX
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
HURTIMEX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
HURTIMEX
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za 2019 rok.
HURTIMEX
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
HURTIMEX
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz dalszego istnienia spółki.
HURTIMEX
Publikacja raportu za 2018 rok.
HURTIMEX
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
HURTIMEX
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku na pokrycie straty z lat ubiegłych oraz dalszego istnienia spółki.
HURTIMEX
Publikacja raportu za 2017 rok.
HURTIMEX
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
HURTIMEX
NWZA ws. zmiany statutu.
HURTIMEX
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku, pokrycia straty z lat ubiegłych oraz dalszego istnienia spółki.
HURTIMEX
Publikacja raportu za 2016 rok.
HURTIMEX
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
HURTIMEX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
HURTIMEX
Publikacja raportu za 2015 rok.
HURTIMEX
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
HURTIMEX
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku oraz dalszego istnienia spółki.
HURTIMEX
Publikacja raportu za 2014 rok.
HURTIMEX
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
HURTIMEX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2013r, dalszego istnienia spółki, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z pozbawieniem prawa poboru w ramach subskrypcji prywatnej, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii H i praw do akcji serii H do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
HURTIMEX
Publikacja raportu za 2013 rok.
HURTIMEX
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
HURTIMEX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty oraz dalszego istnienia spółki.
HURTIMEX
Publikacja raportu za 2012 rok.
HURTIMEX
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
HURTIMEX
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za 2011 rok.
HURTIMEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
HURTIMEX
WZA
HURTIMEX
Publikacja raportu za 2010 rok.
HURTIMEX
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
HURTIMEX
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
HURTIMEX
Wznowienie obrotu akcjami spółki z kursem odniesienia z dnia 04.11.2010 r. pomnożonym przez 20.
HURTIMEX
Scalenie akcji w stosunku 20:1.
HURTIMEX
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
HURTIMEX
Zawieszenie obrotu akcjami spółki na NC, w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.


«Powrót do terminarza spółek