07:35 | GMT: 05:35 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
IALBGR

Data
Spółka
Wydarzenie
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
IALBGR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
IALBGR
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018 oraz dalszego istnienia spółki.
IALBGR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
IALBGR
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz za rok obrotowy 2017.
IALBGR
NWZA ws. odwołania i powołania członków RN.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
IALBGR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
IALBGR
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału/pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
IALBGR
NWZA ws. odwołania członków RN, zmiany wysokości wynagrodzenia dla członków RN, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
IALBGR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IALBGR
NWZA ws. rozpatrzenia i rozstrzygnięcia wniosku zarządu o wyrażenie zgody na zbycie akcji spółki pośrednio zależnej – iAlbatros Poland S.A. z siedzibą w Warszawie oraz upoważnienia zarządu do nabywania w imieniu spółki jej akcji własnych w celu umorzenia.
IALBGR
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
IALBGR
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
IALBGR
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 28,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez iAlbatros Group S.A.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
IALBGR
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 28,90 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez iAlbatros Group S.A.
IALBGR
Wprowadzenie do obrotu na GPW 354.354 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
IALBGR
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
IALBGR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
IALBGR
Początek notowań spółki SMT (SMT) pod nazwą IALBGR (IAG), w związku ze zmianą firmy.
IALBGR
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
IALBGR
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
IALBGR
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
IALBGR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
IALBGR
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
IALBGR
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela: 3.672.780 akcji serii D, 318.077 akcji serii E, 317.466 akcji serii F.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
IALBGR
NWZA ws. połączenia ze spółką AdvFinance Spółka z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.
IALBGR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
IALBGR
NWZA ws. zmiany statutu.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
IALBGR
NWZA ws. uchylenia uchwał nr 4 i 5 NWZ z dnia 07.08.2013r oraz zmiany statutu.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
IALBGR
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych oraz ich umorzenie, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych serii E z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze prywatnej subskrypcji akcji zwykłych na okaziciela serii F, ubiegania się o wprowadzenie akcji serii F do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
IALBGR
NWZA ws. zmian statutu, zmian w składzie RN oraz powierzenia całej RN zadań komitetu audytowego.
IALBGR
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
IALBGR
Początek notowań spółki ADVGRUPA (ADV) pod nazwą SMT (SMT), w związku ze zmianą firmy.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
IALBGR
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu i in.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
IALBGR
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
IALBGR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
IALBGR
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
IALBGR
NWZA ws. wyrażenia zgody na emisję Amerykańskich Akcji/Kwitów Depozytowych, wprowadzenia systemu opcji menadżerskich, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie i w składzie RN.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
IALBGR
WZA
IALBGR
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
IALBGR
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
IALBGR
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
IALBGR
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A i B.
IALBGR
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
IALBGR
NWZA
IALBGR
Wprowadzenie do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A.


«Powrót do terminarza spółek