02:30 | GMT: 00:30 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
IAI

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
IAI
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
IAI
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
IAI
NWZA ws. powołania pełnomocników do zawarcia umów z członkami zarządu, umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
IAI
NWZA ws. przywrócenia akcjom spółki formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na NC.
IAI
Dzień wykupu akcji spółki przez IAI S.A., Pawła Fornalskiego, Sebastiana Mulińskiego i MCI.PrivateVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty po cenie 36,78 zł za akcję.
IAI
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
IAI
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
IAI
NWZA ws. powołania członka zarządu, powołania członków RN, udzielenia zgody na zawarcie umowy pożyczki z akcjonariuszem spółki oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia w ramach procedury przymusowego wykupu.
IAI
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
IAI
Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
IAI
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
IAI
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
IAI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.
IAI
Publikacja raportu za 2017 rok.
IAI
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
IAI
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
IAI
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
IAI
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
IAI
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
IAI
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
IAI
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
IAI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 r.
IAI
Publikacja raportu za 2016 rok.
IAI
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
IAI
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
IAI
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
IAI
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
IAI
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
IAI
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
IAI
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
IAI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 r.
IAI
Publikacja raportu za 2015 rok.
IAI
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
IAI
Dzień pierwszego notowania na NC 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
IAI
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
IAI
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
IAI
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
IAI
Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
IAI
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
IAI
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
IAI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok oraz niepodzielonego wyniku finansowego z roku 2013, wyrażenia zgody na dematerializację akcji serii B oraz na ich wprowadzenie na NC.
IAI
Publikacja raportu za 2014 rok.
IAI
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
IAI
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
IAI
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
IAI
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
IAI
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
IAI
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
IAI
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
IAI
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii D, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
IAI
Publikacja raportu za 2013 rok.
IAI
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
IAI
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
IAI
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IAI
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
IAI
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
IAI
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
IAI
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
IAI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
IAI
Publikacja raportu za 2012 rok.
IAI
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
IAI
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
IAI
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
IAI
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
IAI
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
IAI
Publikacja raportu za 2011 rok.
IAI
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
IAI
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
IAI
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
IAI
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
IAI
WZA
IAI
Publikacja raportu za 2010 rok.
IAI
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
IAI
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek