03:33 | GMT: 01:33 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
IAP

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
IAP
Wkluczenie akcji z obrotu na NC, na wniosek spółki.
IAP
NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji i ich wycofania z obrotu na NC oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy z członkiem rady nadzorczej i akcjonariuszem spółki.
IAP
Dzień wykupu akcji spółki przez Mirosława Mejera po cenie 0,60 zł za akcję.
IAP
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
IAP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2016 r.
IAP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IAP
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
IAP
NWZA ws. powołania członków RN nowej kadencji.
IAP
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
IAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
IAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
IAP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 r.
IAP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
IAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
IAP
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
IAP
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
IAP
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
IAP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 r.
IAP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
IAP
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
IAP
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
IAP
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
IAP
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
IAP
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
IAP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
IAP
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
IAP
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
IAP
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IAP
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
IAP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
IAP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
IAP
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
IAP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w 2012 r.
IAP
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
IAP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
IAP
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek