20:25 | GMT: 18:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
MEDINICE

Data
Spółka
Wydarzenie
MEDINICE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MEDINICE
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
MEDINICE
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
MEDINICE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2019.
MEDINICE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MEDINICE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MEDINICE
NWZA ws. powołania nowego członka RN, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E1, E2 oraz H1 spółki do obrotu na GPW oraz sporządzenia przez spółkę sprawozdania finansowego zgodnie z MSSF i MSR.
MEDINICE
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
MEDINICE
Pierwszy dzień notowania na NC 1.540.000 akcji serii D, 38.462 akcje serii E2, 986.667 akcji serii H1.
MEDINICE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MEDINICE
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
MEDINICE
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy przypadający od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r.
MEDINICE
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MEDINICE
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
MEDINICE
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany upoważnienia udzielonego zarządowi do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zmiany siedziby spółki oraz pozostałych zmian statutu.
MEDINICE
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
MEDINICE
NWZA ws. zmian w składzie RN.
MEDINICE
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
MEDINICE
Debiut spółki na NC. Wprowadzenie do obrotu 1.000.000 akcji serii A, 29.000 akcji serii B, 622.620 akcji serii C, 61.800 akcji serii E1.


«Powrót do terminarza spółek