19:42 | GMT: 17:42 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
INDATA

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
INDATA
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
INDATA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
INDATA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
INDATA
NWZA ws. powołania członków RN.
INDATA
NWZA ws. powołania członków RN.
INDATA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
INDATA
NWZA ws. połączenia Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dalej jako "Spółka przejmująca" ze spółką Indata Utilities S.A. z siedzibą w Katowicach, dalej jako "Spółka przejmowana".
INDATA
NWZA ws. powołania pana Grzegorza Czapli do RN oraz zmian statutu.
INDATA
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
INDATA
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
INDATA
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
INDATA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
INDATA
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
INDATA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
INDATA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
INDATA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
INDATA
NWZA ws. połączenia Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dalej jako "Spółka przejmująca" ze spółką Indata BPO spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, dalej jako "Spółka przejmowana 1" oraz Indata Softservices spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, dalej jako "Spółka przejmowana 2".
INDATA
NWZA ws. połączenia Indata S.A. z siedzibą we Wrocławiu ze spółką Indata Solutions S.A.
INDATA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
INDATA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
INDATA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
INDATA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.499.993 akcji zwykłych na okaziciela serii H1.
INDATA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
INDATA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
INDATA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015 oraz scalenia akcji.
INDATA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
INDATA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
INDATA
NWZA ws. uchylenia uchwały numer 3 ZWZA z 23 czerwca 2014, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru w drodze subskrypcji prywatnej, emisji akcji serii H1 i H2 oraz zmiany statutu, ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków RN.
INDATA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
INDATA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
INDATA
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii H w transzy inwestorów instytucjonalnych.
INDATA
Początek przyjmowania zapisów na akcje serii H w transzy inwestorów instytucjonalnych.
INDATA
Zakończenie budowania księgi popytu na akcje serii H.
INDATA
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii H w transzy inwestorów indywidualnych.
INDATA
Początek budowania księgi popytu oraz przyjmowania zapisów na akcje serii H w transzy inwestorów indywidualnych.
INDATA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
INDATA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
INDATA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
INDATA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
INDATA
Debiut spółki na GPW. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F i G.
INDATA
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
INDATA
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D, E, F i G.
INDATA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
INDATA
NWZA ws. uchylenia uchwały nr 6 WZA z 23 czerwca 2014 r., powołania członka RN oraz zmiany statutu.
INDATA
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
INDATA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2013 rok, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na NC akcji serii A, B, C, D, E, F i G oraz zmian w składzie RN.
INDATA
Publikacja raportu za 2013 rok.
INDATA
NWZA ws. uchwalenia treści Regulaminu WZA, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
INDATA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
INDATA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z pozbawieniem prawa poboru, emisji akcji serii G, ubiegania się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji serii G oraz zmiany statutu.
INDATA
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
INDATA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
INDATA
NWZA ws. zmian w RN, podwyższenia kapitału zakładowego z pozbawieniem prawa poboru, emisji akcji serii E oraz zmiany statutu.
INDATA
Początek notowań spółki TROMEDIA (TRO) pod nazwą INDATA (IDT), w związku ze zmianą firmy.
INDATA
NWZA ws. zmiany statutu przewidującego upoważnienie zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.
INDATA
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
INDATA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012, połączenia spółki TRO MEDIA Spółka Akcyjna ze Spółką WDSP HOLDING Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru w związku z emisją akcji serii D (akcji połączeniowych).
INDATA
Publikacja raportu za 2012 rok.
INDATA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
INDATA
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
INDATA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
INDATA
NWZA ws. zmian składu RN oraz zmian statutu.
INDATA
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
INDATA
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
INDATA
Publikacja raportu za 2011 rok.
INDATA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
INDATA
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
INDATA
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
INDATA
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
INDATA
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
INDATA
WZA
INDATA
Publikacja raportu za 2010 rok.
INDATA
NWZA ws. zmiany statutu.
INDATA
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
INDATA
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
INDATA
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
INDATA
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek