09:14 | GMT: 07:14 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
INFOSYS

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
INFOSYS
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
INFOSYS
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku (I kwartał roku obrotowego 2018/2019).
INFOSYS
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku (IV kwartał roku obrotowego 2017/2018).
INFOSYS
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku (III kwartał roku obrotowego 2017/2018).
INFOSYS
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku (II kwartał roku obrotowego 2017/2018).
INFOSYS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
INFOSYS
Publikacja raportu za okres 01.07.2016 do 30.06.2017 (rok obrotowy 2016/2017).
INFOSYS
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku (I kwartał roku obrotowego 2017/2018).
INFOSYS
NWZA ws. zmiany statutu.
INFOSYS
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku (IV kwartał roku obrotowego 2016/2017).
INFOSYS
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku (III kwartał roku obrotowego 2016/2017).
INFOSYS
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku (II kwartał roku obrotowego 2016/2017).
INFOSYS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
INFOSYS
Publikacja raportu za okres 01.07.2015 do 30.06.2016 (rok obrotowy 2015/2016).
INFOSYS
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku (I kwartał roku obrotowego 2016/2017).
INFOSYS
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku (IV kwartał roku obrotowego 2015/2016).
INFOSYS
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku (III kwartał roku obrotowego 2015/2016).
INFOSYS
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku (II kwartał roku obrotowego 2015/2016).
INFOSYS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
INFOSYS
Publikacja raportu za okres 01.07.2014 do 30.06.2015 (rok obrotowy 2014/2015).
INFOSYS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku (I kwartał roku obrotowego 2015/2016).
INFOSYS
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku (IV kwartał roku obrotowego 2014/2015).
INFOSYS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku (III kwartał roku obrotowego 2014/2015).
INFOSYS
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku (II kwartał roku obrotowego 2014/2015).
INFOSYS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za okres od dnia 01.07.2013r do dnia 30.06.2014r oraz podziału zysku.
INFOSYS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku (I kwartał roku obrotowego 2014/2015).
INFOSYS
Publikacja raportu za okres 01.07.2013 do 30.06.2014 (rok obrotowy 2013/2014).
INFOSYS
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku (IV kwartał roku obrotowego 2013/2014).
INFOSYS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku (III kwartał roku obrotowego 2013/2014).
INFOSYS
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku (II kwartał roku obrotowego 2013/2014).
INFOSYS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za okres od dnia 01.07.2012r do dnia 30.06.2013r oraz podziału zysku.
INFOSYS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku (I kwartał roku obrotowego 2013/2014).
INFOSYS
Publikacja raportu za okres 01.07.2012 do 30.06.2013 (rok obrotowy 2012/2013).
INFOSYS
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku (IV kwartał roku obrotowego 2012/2013)
INFOSYS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku (III kwartał roku obrotowego 2012/2013).
INFOSYS
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości – lokalu w Krakowie przy ul. Miłkowskiego 3 z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe dla spółki.
INFOSYS
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku (II kwartał roku obrotowego 2012/2013).
INFOSYS
WZA ws. m.in. podziału zysku.
INFOSYS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku (I kwartał roku obrotowego 2012/2013).
INFOSYS
Publikacja raportu za okres 01.07.2011 do 30.06.2012 (rok obrotowy 2011/2012).
INFOSYS
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku (IV kwartał roku obrotowego 2011/2012).
INFOSYS
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku (III kwartał roku obrotowego 2011/2012).
INFOSYS
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku (II kwartał roku obrotowego 2011/2012).
INFOSYS
WZA
INFOSYS
Publikacja raportu za rok obrotowy 2010/2011.
INFOSYS
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
INFOSYS
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku (I kwartał roku obrotowego 2011/2012).
INFOSYS
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku (IV kwartał roku obrotowego 2010/2011).
INFOSYS
NWZA ws. m.in. uchylenia uchwały ZZA z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C z pozbawieniem prawa poboru.
INFOSYS
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku (III kwartał roku obrotowego 2010/2011).
INFOSYS
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku (II kwartał roku obrotowego 2010/2011).
INFOSYS
WZA
INFOSYS
Publikacja raportu za rok obrotowy 2009/2010.


«Powrót do terminarza spółek