09:34 | GMT: 07:34 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
IMCOMPANY

Data
Spółka
Wydarzenie
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IMCOMPANY
ZWZA
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
IMCOMPANY
Publikacja raportu za 2019 rok.
IMCOMPANY
NWZA
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
IMCOMPANY
Wypłata śródrocznej dywidendy 0,45 euro na akcję.
IMCOMPANY
Dzień ustalenia prawa do śródrocznej dywidendy 0,45 euro na akcję.
IMCOMPANY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,45 euro na akcję.
IMCOMPANY
ZWZA
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
IMCOMPANY
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2018 roku.
IMCOMPANY
Wypłata śródrocznej dywidendy 0,34 euro na akcję.
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IMCOMPANY
Dzień ustalenia prawa do śródrocznej dywidendy 0,34 euro na akcję.
IMCOMPANY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,34 euro na akcję.
IMCOMPANY
ZWZA
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2017 roku.
IMCOMPANY
Wypłata dywidendy 0,05 euro na akcję.
IMCOMPANY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 euro na akcję.
IMCOMPANY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 euro na akcję.
IMCOMPANY
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.878.000 akcji zwykłych na okaziciela.
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
IMCOMPANY
NWZA
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
IMCOMPANY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016.
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IMCOMPANY
NWZA
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze 9 miesięcy 2016 roku.
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
IMCOMPANY
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015.
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze dziewięć miesięcy 2015 roku.
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
IMCOMPANY
WZA
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
IMCOMPANY
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu WIG.
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze dziewięć miesięcy 2014 roku.
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
IMCOMPANY
WZA
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze dziewięć miesięcy 2013 roku.
IMCOMPANY
NWZA
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
IMCOMPANY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za pierwsze dziewięć miesięcy 2012 roku.
IMCOMPANY
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
IMCOMPANY
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
IMCOMPANY
NWZA
IMCOMPANY
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
IMCOMPANY
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
IMCOMPANY
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
IMCOMPANY
Debiut spółki na GPW.
IMCOMPANY
Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
IMCOMPANY
Początek zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.


«Powrót do terminarza spółek