16:20 | GMT: 14:20 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
IMAGIS

Data
Spółka
Wydarzenie
IMAGIS
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
IMAGIS
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
IMAGIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
IMAGIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
IMAGIS
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
IMAGIS
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
IMAGIS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
IMAGIS
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
IMAGIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
IMAGIS
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
IMAGIS
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
IMAGIS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 r. oraz kontynuacji działalności spółki.
IMAGIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
IMAGIS
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
IMAGIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
IMAGIS
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
IMAGIS
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
IMAGIS
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016 r.
IMAGIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
IMAGIS
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
IMAGIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
IMAGIS
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
IMAGIS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz kontynuowania działalności spółki.
IMAGIS
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
IMAGIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
IMAGIS
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii I.
IMAGIS
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
IMAGIS
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości spółki.
IMAGIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
IMAGIS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
IMAGIS
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
IMAGIS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 r., w szczególności przez obniżenie kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i związanej z tym zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej.
IMAGIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
IMAGIS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
IMAGIS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii I w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy sprawowaniu zarządu, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
IMAGIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
IMAGIS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
IMAGIS
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
IMAGIS
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
IMAGIS
Pierwszy dzień notowań na NC 164.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
IMAGIS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
IMAGIS
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu i RN z działalności oraz podziału zysku za 2013 rok.
IMAGIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
IMAGIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
IMAGIS
Pierwszy dzień notowań na NC 782.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
IMAGIS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IMAGIS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
IMAGIS
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
IMAGIS
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek