09:40 | GMT: 07:40 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
IMPERA

Data
Spółka
Wydarzenie
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IMPERA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
IMPERA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
IMPERA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
IMPERA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IMPERA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
IMPERA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2016.
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
IMPERA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
IMPERA
NWZA ws. wyrażenia zgody i potwierdzenia zawartych przez spółkę z członkami zarządu umów sprzedaży udziałów Impera Alfa sp. z o.o na rzecz członków zarządu oraz zawartych przez spółkę z członkami zarządu umów zobowiązujących do przeniesienia własności udziałów Impera Alfa sp. z o.o. na rzecz członków zarządu.
IMPERA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
IMPERA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
IMPERA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 r.
IMPERA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
IMPERA
NWZA ws. wyrażenia zgody i potwierdzenia czynności prawnych dokonanych przez spółkę z członkiem zarządu oraz zmian w składzie RN.
IMPERA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, zmiany uchwały nr 4 WZA z 06.03.2014r dot. scalenia akcji, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmiany statutu.
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
IMPERA
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
IMPERA
Scalenie akcji w stosunku 6:1.
IMPERA
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
IMPERA
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
IMPERA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG250, WIG i WIG-Poland.
IMPERA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
IMPERA
NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
IMPERA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG-Plus, WIG i WIG-Poland.
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
IMPERA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
IMPERA
Ostatni dzień notowań na GPW 5.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
IMPERA
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
IMPERA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii H.
IMPERA
Ostatni dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii H.
IMPERA
Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii H.
IMPERA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
IMPERA
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii H.
IMPERA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z prawem poboru, zmian w składzie RN, zmiany i ustalenia wynagrodzenia dla członków RN oraz zmiany statutu.
IMPERA
Początek notowań spółki BBICAPNFI (BBC) pod nazwą IMPERA (IMP), w związku ze zmianą firmy.
IMPERA
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii D z prawem objęcia akcji na okaziciela serii H, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I oraz zmian statutu i in.
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
IMPERA
WZA ws. m.in. pokrycia straty oraz przeniesienia niepodzielonej straty z lat ubiegłych z kapitału zapasowego.
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
IMPERA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
IMPERA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
IMPERA
NWZA ws. emisji obligacji i zmiany statutu.
IMPERA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji oraz wyrażenia zgody na zawarcie umowy o zarządzanie przez BBI Capital Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. z SUPERNOVA IDM Management sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Warszawie.
IMPERA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
IMPERA
WZA
IMPERA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
IMPERA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
IMPERA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
IMPERA
NWZA ws. połączenia ze spółką Atvertin sp. z o.o. z siedzibą z Poznaniu.
IMPERA
NWZA


«Powrót do terminarza spółek