20:46 | GMT: 18:46 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
IMS

Data
Spółka
Wydarzenie
IMS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
IMS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2019 rok.
IMS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
IMS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
IMS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
IMS
NWZA ws. umorzenia akcji własnych spółki, obniżenia wysokości kapitału zakładowego w następstwie umorzenia akcji własnych spółki, zmiany statutu, określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych i in.
IMS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
IMS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 500.500 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
IMS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
IMS
Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
IMS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
IMS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
IMS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.
IMS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
IMS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
IMS
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w następstwie umorzenia akcji własnych oraz zmiany statutu.
IMS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
IMS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IMS
NWZA ws. rozszerzenia zakresu upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego spółki z jednoczesnym prawem pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
IMS
Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
IMS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
IMS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
IMS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok.
IMS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
IMS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
IMS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
IMS
NWZA ws. przyjęcia Programu Motywacyjnego dla członków zarządu, menedżerów, pracowników i współpracowników spółek Grupy Kapitałowej IMS na lata 2018-2020, emisji imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
IMS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
IMS
Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
IMS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
IMS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,12 zł na akcję.
IMS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
IMS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
IMS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
IMS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
IMS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
IMS
Wypłata dywidendy 0,23 zł na akcję.
IMS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,23 zł na akcję.
IMS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
IMS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok, określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnych spółki.
IMS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
IMS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
IMS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
IMS
NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członka RN pełniącego funkcję sekretarza RN, upoważnienia zarządu do zakończenia nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego uchwałą Nr 9 NWZ z 17 lutego 2014, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez WZ oraz określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych.
IMS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
IMS
Wprowadzenie do obrotu na GPW 355.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
IMS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
IMS
Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
IMS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,08 zł na akcję.
IMS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,08 zł na akcję.
IMS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego.
IMS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
IMS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
IMS
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
IMS
NWZA ws. m.in. zmiany uchwał nr 5, 6 i 7 WZA z dnia 9.01.2013 r. oraz zmiany statutu.
IMS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
IMS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
IMS
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu akcji serii A, B, C, D, E, F1, F2, F3, G oraz H.
IMS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
IMS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
IMS
Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
IMS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,04 zł na akcję.
IMS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,04 zł na akcję.
IMS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom organów spółki, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
IMS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
IMS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
IMS
Pierwszy dzień notowań na NC 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F2.
IMS
NWZA ws. m.in. zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego, zmiany uchwały nr 6 i 7 z dnia 9.01.2013r WZA oraz zmiany statutu.
IMS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
IMS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2013 roku.
IMS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2013 roku.
IMS
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
IMS
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
IMS
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
IMS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012 rok.
IMS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
IMS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
IMS
Wprowadzenie do obrotu na NC 198.875 akcji zwykłych na okaziciela serii F1.
IMS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
IMS
NWZA ws. zatwierdzenia zmian w Regulaminie Programu Motywacyjnego, przyjęcia Programu Motywacyjnego w Spółce na lata 2013-2015, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
IMS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
IMS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
IMS
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok.
IMS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
IMS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
IMS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
IMS
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
IMS
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek