14:00 | GMT: 12:00 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
INBOOK

Data
Spółka
Wydarzenie
INBOOK
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
INBOOK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2019 rok.
INBOOK
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
INBOOK
Publikacja raportu za 2019 rok.
INBOOK
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
INBOOK
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
INBOOK
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
INBOOK
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
INBOOK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
INBOOK
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
INBOOK
Publikacja raportu za 2018 rok.
INBOOK
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
INBOOK
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
INBOOK
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
INBOOK
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
INBOOK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 r.
INBOOK
Publikacja raportu za 2017 rok.
INBOOK
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
INBOOK
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
INBOOK
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
INBOOK
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
INBOOK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 r.
INBOOK
Publikacja raportu za 2016 rok.
INBOOK
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
INBOOK
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
INBOOK
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
INBOOK
Dzień pierwszego notowania na NC 700.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
INBOOK
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
INBOOK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2015 r.
INBOOK
Publikacja raportu za 2015 rok.
INBOOK
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
INBOOK
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
INBOOK
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
INBOOK
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
INBOOK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 r. oraz upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych przez spółkę.
INBOOK
Publikacja raportu za 2014 rok.
INBOOK
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
INBOOK
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
INBOOK
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
INBOOK
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
INBOOK
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, pokrycia straty za 2013r, udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN oraz wyboru członka RN.
INBOOK
Publikacja raportu za 2013 rok.
INBOOK
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
INBOOK
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
INBOOK
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
INBOOK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012r. oraz pokrycia straty za lata ubiegłe.
INBOOK
Publikacja raportu za 2012 rok.
INBOOK
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
INBOOK
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
INBOOK
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
INBOOK
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
INBOOK
WZA ws. m.in. pokrycia straty za 2011 rok oraz skupu akcji własnych.
INBOOK
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
INBOOK
Publikacja raportu za 2011 rok.
INBOOK
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
INBOOK
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
INBOOK
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
INBOOK
Wznowienie notowań akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
INBOOK
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
INBOOK
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
INBOOK
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej
INBOOK
Wprowadzenie do obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A.
INBOOK
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
INBOOK
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
INBOOK
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
INBOOK
WZA
INBOOK
Publikacja raportu za 2010 rok.
INBOOK
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
INBOOK
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek