20:13 | GMT: 18:13 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
INVENTION

Data
Spółka
Wydarzenie
INVENTION
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
INVENTION
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
INVENTION
Publikacja raportu za 2019 rok.
INVENTION
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej.
INVENTION
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
INVENTION
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
INVENTION
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
INVENTION
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
INVENTION
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
INVENTION
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
INVENTION
Scalenie akcji w stosunku 4:1.
INVENTION
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
INVENTION
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
INVENTION
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
INVENTION
Publikacja raportu za 2018 rok.
INVENTION
NWZA ws. zmiany uchwały nr 15 ZWZ z dnia 28 czerwca 2018.
INVENTION
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
INVENTION
NWZA ws. powołania członków RN na kolejną kadencję, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia serii akcji, scalenia akcji, zmiany statutu.
INVENTION
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
INVENTION
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
INVENTION
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
INVENTION
Publikacja raportu za 2017 rok.
INVENTION
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
INVENTION
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
INVENTION
NWZA ws. zmian w składzie RN, zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H w drodze subskrypcji prywatnej.
INVENTION
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
INVENTION
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
INVENTION
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
INVENTION
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
INVENTION
Publikacja raportu za 2016 rok.
INVENTION
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
INVENTION
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
INVENTION
Dzień pierwszego notowania na NC 97.587.157 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
INVENTION
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
INVENTION
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
INVENTION
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
INVENTION
Publikacja raportu za 2015 rok.
INVENTION
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
INVENTION
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
INVENTION
NWZA ws. zmiany statutu.
INVENTION
NWZA ws. zmiany statutu.
INVENTION
Początek notowań spółki CDE (CDE) pod nazwą ATHOS (AVC), w związku ze zmianą firmy.
INVENTION
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
INVENTION
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii G w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
INVENTION
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii G w wykonaniu prawa poboru, tj. zapisów podstawowych i zapisów dodatkowych.
INVENTION
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian statutu.
INVENTION
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
INVENTION
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
INVENTION
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
INVENTION
Publikacja raportu za 2014 rok.
INVENTION
Pierwszy dzień notowania na NC 750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
INVENTION
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
INVENTION
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
INVENTION
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
INVENTION
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
INVENTION
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii F do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
INVENTION
Publikacja raportu za 2013 rok.
INVENTION
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
INVENTION
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
INVENTION
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
INVENTION
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
INVENTION
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
INVENTION
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku oraz za cały 2012 rok.
INVENTION
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
INVENTION
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek