01:36 | GMT: 23:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
INTERNITY

Data
Spółka
Wydarzenie
INTERNITY
Publikacja raportu za IV kwartał 2020 roku.
INTERNITY
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
INTERNITY
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
INTERNITY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
INTERNITY
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
INTERNITY
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
INTERNITY
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
INTERNITY
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
INTERNITY
Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
INTERNITY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
INTERNITY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
INTERNITY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.
INTERNITY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
INTERNITY
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
INTERNITY
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
INTERNITY
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
INTERNITY
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
INTERNITY
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
INTERNITY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
INTERNITY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
INTERNITY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku i wypłaty dywidendy.
INTERNITY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
INTERNITY
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
INTERNITY
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
INTERNITY
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
INTERNITY
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
INTERNITY
NWZA ws. połączenia spółki INTERNITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca) ze spółką myhome.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana), przeznaczenia kapitału rezerwowego na rozliczenie kosztów nabycia akcji własnych, umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału i zmiany statutu.
INTERNITY
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
INTERNITY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
INTERNITY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
INTERNITY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2016 rok, przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonej z zysku na dywidendę za rok 2016 oraz wypłaty dywidendy.
INTERNITY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
INTERNITY
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
INTERNITY
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
INTERNITY
NWZA ws. połączenia spółki INTERNITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółką INTERNITY POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana).
INTERNITY
NWZA ws. udzielenia zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych oraz w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych.
INTERNITY
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
INTERNITY
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
INTERNITY
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
INTERNITY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
INTERNITY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
INTERNITY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok, w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego utworzonej z zysku na dywidendę za rok 2015 oraz wypłaty dywidendy.
INTERNITY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
INTERNITY
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
INTERNITY
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
INTERNITY
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
INTERNITY
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
INTERNITY
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
INTERNITY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
INTERNITY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
INTERNITY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok i wypłaty dywidendy.
INTERNITY
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
INTERNITY
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
INTERNITY
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
INTERNITY
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
INTERNITY
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
INTERNITY
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
INTERNITY
Publikacja raportu za 2013 rok.
INTERNITY
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
INTERNITY
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
INTERNITY
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
INTERNITY
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
INTERNITY
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok.
INTERNITY
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
INTERNITY
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
INTERNITY
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
INTERNITY
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
INTERNITY
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
INTERNITY
Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
INTERNITY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
INTERNITY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
INTERNITY
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011.
INTERNITY
Publikacja raportu za 2011 rok.
INTERNITY
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
INTERNITY
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
INTERNITY
NWZA ws. m.in. ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na GPW oraz przygotowania i złożenia do KNF prospektu emisyjnego oraz standardów rachunkowości i sprawozdawczości stosowanych do sporządzania sprawozdań.
INTERNITY
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
INTERNITY
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa poprzez wniesienie jej jako wkład niepieniężny do spółki kapitałowej oraz wyboru członka RN.
INTERNITY
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
INTERNITY
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
INTERNITY
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
INTERNITY
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
INTERNITY
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
INTERNITY
WZA
INTERNITY
Publikacja raportu za 2010 rok.
INTERNITY
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
INTERNITY
Split akcji w stosunku 1:10.
INTERNITY
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
INTERNITY
NWZA ws. podziału akcji, zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.


«Powrót do terminarza spółek