12:07 | GMT: 10:07 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
IPODS

Data
Spółka
Wydarzenie
IPODS
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
IPODS
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
IPODS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
IPODS
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
IPODS
Publikacja raportu za 2019 rok.
IPODS
NWZA ws. zmian w składzie RN.
IPODS
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
IPODS
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
IPODS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
IPODS
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
IPODS
Publikacja raportu za 2018 rok.
IPODS
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany przedmiotu działalności spółki i zmiany statutu.
IPODS
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
IPODS
NWZA ws. zmian w składzie RN, przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu, kluczowej kadry menadżerskiej i osób współpracujących na lata 2018-2019, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii J oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
IPODS
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
IPODS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii K.
IPODS
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
IPODS
Publikacja raportu za 2017 rok.
IPODS
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
IPODS
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
IPODS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
IPODS
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
IPODS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
IPODS
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
IPODS
Dzień pierwszego notowania na NC 183.370 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
IPODS
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
IPODS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
IPODS
Publikacja raportu za 2015 rok.
IPODS
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
IPODS
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
IPODS
Dzień pierwszego notowania na NC 3.990.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
IPODS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
IPODS
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
IPODS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2014, przyjęcia programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F, pozbawienia prawa poboru.
IPODS
Publikacja raportu za 2014 rok.
IPODS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
IPODS
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
IPODS
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii G.
IPODS
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji zamkniętej w trybie oferty publicznej z zachowaniem prawa poboru, ubiegania się o wprowadzenie wyemitowanych instrumentów finansowych do obrotu na NC, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
IPODS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
IPODS
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
IPODS
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji nowej serii z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej serii do obrotu na rynku NC oraz zmiany statutu.
IPODS
Publikacja raportu za 2013 rok.
IPODS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
IPODS
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
IPODS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
IPODS
Pierwszy dzień notowań na NC 30.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
IPODS
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
IPODS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
IPODS
Publikacja raportu za 2012 rok.
IPODS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
IPODS
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
IPODS
Pierwszy dzień notowań na NC 70.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
IPODS
NWZA ws. zmiany Przewodniczącego RN, zmiany Regulaminu RN, obniżenia wynagrodzenia członków RN, uchylenia programu motywacyjnego oraz przyjęcia nowego programu motywacyjnego, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
IPODS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
IPODS
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
IPODS
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011, przyjęcia programu motywacyjnego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
IPODS
Publikacja raportu za 2011 rok.
IPODS
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
IPODS
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
IPODS
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
IPODS
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
IPODS
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii E.
IPODS
WZA
IPODS
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
IPODS
Publikacja raportu za 2010 rok.
IPODS
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
IPODS
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek