12:09 | GMT: 10:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
INTERSPPL

Data
Spółka
Wydarzenie
INTERSPPL
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2020/2021.
INTERSPPL
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2020/2021.
INTERSPPL
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2020/2021.
INTERSPPL
Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.
INTERSPPL
NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
INTERSPPL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H oraz pozbawienia prawa poboru wszystkich akcji serii H.
INTERSPPL
Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2019/2020 trwający od 1 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.
INTERSPPL
Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2019/2020 trwające od 1 kwietnia 2019 r. do 30 września 2019 r.
INTERSPPL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się od 1 stycznia 2018 roku i kończący 31 marca 2019 roku.
INTERSPPL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 200.000 akcji serii A oraz 7.500.000 akcji serii G.
INTERSPPL
Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2019/2020 trwający od 1 kwietnia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r.
INTERSPPL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii H, pozbawienia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
INTERSPPL
Publikacja raportu za przejściowy rok obrotowy 2018/2019 trwający pięć kwartałów od 1 stycznia 2018 r. do 31 marca 2019 r.
INTERSPPL
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
INTERSPPL
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
INTERSPPL
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
INTERSPPL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii G, pozbawienia prawa poboru.
INTERSPPL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
INTERSPPL
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
INTERSPPL
Publikacja raportu za 2017 rok.
INTERSPPL
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
INTERSPPL
NWZA ws. powołania nowych członków RN.
INTERSPPL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.947.366 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
INTERSPPL
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
INTERSPPL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz zmiany roku obrotowego i podatkowego.
INTERSPPL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
INTERSPPL
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
INTERSPPL
Publikacja raportu za 2016 rok.
INTERSPPL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii F, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru oraz zmiany statutu.
INTERSPPL
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
INTERSPPL
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
INTERSPPL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
INTERSPPL
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
INTERSPPL
Publikacja raportu za 2015 rok.
INTERSPPL
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
INTERSPPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
INTERSPPL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
INTERSPPL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
INTERSPPL
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
INTERSPPL
Publikacja raportu za 2014 rok.
INTERSPPL
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
INTERSPPL
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
INTERSPPL
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, wyboru nowych członków oraz zmiany statutu.
INTERSPPL
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
INTERSPPL
Publikacja raportu za 2013 rok.
INTERSPPL
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
INTERSPPL
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
INTERSPPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
INTERSPPL
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
INTERSPPL
Publikacja raportu za 2012 rok.
INTERSPPL
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
INTERSPPL
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
INTERSPPL
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
INTERSPPL
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
INTERSPPL
Publikacja raportu za 2011 rok.
INTERSPPL
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
INTERSPPL
Publikacja raportu za I półrocze 2011 roku.
INTERSPPL
WZA
INTERSPPL
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
INTERSPPL
Publikacja raportu za 2010 rok.
INTERSPPL
NWZA ws. zmian w statucie.


«Powrót do terminarza spółek