01:36 | GMT: 23:36 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
INTEGERPL

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
INTEGERPL
Wykluczenie spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
INTEGERPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
INTEGERPL
Dzień wykupu akcji spółki przez AI Prime oraz pana Rafała Brzoskę po cenie 49 zł za akcję.
INTEGERPL
Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
INTEGERPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
INTEGERPL
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
INTEGERPL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
INTEGERPL
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 49 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ai Prime (Luxembourg) Bidco S.A R.L. oraz pana Rafała Brzoskę.
INTEGERPL
Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Ai Prime (Luxembourg) Bidco S.A R.L. oraz pana Rafała Brzoskę z 41,10 zł na 49 zł za sztukę.
INTEGERPL
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 41,10 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Ai Prime (Luxembourg) Bidco S.A R.L. oraz pana Rafała Brzoskę.
INTEGERPL
NWZA ws. zmiany treści statutu, emisji obligacji nowej serii zamiennych na akcje nowej emisji serii M oraz emisji warrantów subskrypcyjnych.
INTEGERPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
INTEGERPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
INTEGERPL
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2015.
INTEGERPL
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
INTEGERPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
INTEGERPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
INTEGERPL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 888.862 akcji zwykłych na okaziciela serii L.
INTEGERPL
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
INTEGERPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
INTEGERPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
INTEGERPL
ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
INTEGERPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
INTEGERPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
INTEGERPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
INTEGERPL
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
INTEGERPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
INTEGERPL
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz zmiany statutu.
INTEGERPL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 46.950 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
INTEGERPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
INTEGERPL
NWZA ws. zmiany Programu Motywacyjnego dla kadry menadżerskiej, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
INTEGERPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
INTEGERPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
INTEGERPL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 296.886 akcji serii I i 292.771 akcji serii J.
INTEGERPL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
INTEGERPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
INTEGERPL
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
INTEGERPL
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
INTEGERPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
INTEGERPL
Wprowadzenie do obrotu na GPW 301.003 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
INTEGERPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
INTEGERPL
NWZA ws. zmiany Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
INTEGERPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
INTEGERPL
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
INTEGERPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
INTEGERPL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
INTEGERPL
NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy zobowiązującej do zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
INTEGERPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
INTEGERPL
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
INTEGERPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
INTEGERPL
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
INTEGERPL
WZA
INTEGERPL
NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, przyjęcia Programu Motywacyjnego dla kadry menedżerskiej i in.
INTEGERPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
INTEGERPL
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
INTEGERPL
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
INTEGERPL
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek