07:58 | GMT: 05:58 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
INTELIWIS

Data
Spółka
Wydarzenie
INTELIWIS
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
INTELIWIS
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
INTELIWIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
INTELIWIS
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
INTELIWIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
INTELIWIS
Pierwszy dzień notowania na NC 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
INTELIWIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
INTELIWIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
INTELIWIS
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
INTELIWIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
INTELIWIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
INTELIWIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
INTELIWIS
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
INTELIWIS
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
INTELIWIS
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2017 rok.
INTELIWIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
INTELIWIS
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
INTELIWIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
INTELIWIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
INTELIWIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
INTELIWIS
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2016 rok.
INTELIWIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
INTELIWIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
INTELIWIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
INTELIWIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
INTELIWIS
NWZA ws. zmiany statutu, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji serii E oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
INTELIWIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
INTELIWIS
ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku za 2015 rok oraz dalszego istnienia spółki.
INTELIWIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
INTELIWIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
INTELIWIS
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
INTELIWIS
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
INTELIWIS
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
INTELIWIS
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
INTELIWIS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 rok.
INTELIWIS
Publikacja raportu za 2014 rok.
INTELIWIS
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
INTELIWIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
INTELIWIS
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
INTELIWIS
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
INTELIWIS
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
INTELIWIS
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
INTELIWIS
Publikacja raportu za 2013 rok.
INTELIWIS
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
INTELIWIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
INTELIWIS
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
INTELIWIS
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
INTELIWIS
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 rok.
INTELIWIS
Publikacja raportu za 2012 rok.
INTELIWIS
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
INTELIWIS
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
INTELIWIS
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
INTELIWIS
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
INTELIWIS
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011.
INTELIWIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 roku.
INTELIWIS
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
INTELIWIS
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
INTELIWIS
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
INTELIWIS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za III kwartał 2011 roku.
INTELIWIS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za II kwartał 2011 roku.
INTELIWIS
WZA
INTELIWIS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
INTELIWIS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2011 roku.
INTELIWIS
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za IV kwartał 2010 roku.
INTELIWIS
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej.
INTELIWIS
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D1, D2 i D3.


«Powrót do terminarza spółek