20:33 | GMT: 18:33 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
INVICO

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
INVICO
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości.
INVICO
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
INVICO
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
INVICO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 r. oraz dalszego istnienia spółki.
INVICO
Publikacja raportu za I kwartał 2017 oraz za cały 2016 rok.
INVICO
NWZA ws. powołania członka RN.
INVICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
INVICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
INVICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
INVICO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2015 roku do 31.12.2015 r. i dalszego istnienia spółki.
INVICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
INVICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
INVICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
INVICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
INVICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
INVICO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2014 roku do 31.12.2014 r.
INVICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
INVICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
INVICO
NWZA ws. powołania członków RN.
INVICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
INVICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
INVICO
NWZA ws. m.in. emisji obligacji.
INVICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
INVICO
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
INVICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
INVICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
INVICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
INVICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
INVICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
INVICO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2012 roku do 31.12.2012 r.
INVICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
INVICO
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
INVICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
INVICO
NWZA ws. zmiany statutu.
INVICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
INVICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
INVICO
WZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2011 roku do 31.12.2011.
INVICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 roku.
INVICO
Początek notowań spółki PRTRADE (PTR) pod nazwą INVICO (IVC), w związku ze zmianą firmy.
INVICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
INVICO
NWZA ws. zmiany statutu.
INVICO
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
INVICO
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
INVICO
NWZA ws. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu za 2010 rok.
INVICO
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
INVICO
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
INVICO
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
INVICO
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
INVICO
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek