20:23 | GMT: 18:23 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
JRHOLDING

Data
Spółka
Wydarzenie
JRHOLDING
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
JRHOLDING
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
JRHOLDING
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy).
JRHOLDING
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
JRHOLDING
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
JRHOLDING
Publikacja raportu za 2019 rok.
JRHOLDING
NWZA ws. zatwierdzenia nowej strategii spółki, odwołania i powołania członka RN oraz zmian statutu.
JRHOLDING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
JRHOLDING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2019 roku.
JRHOLDING
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
JRHOLDING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
JRHOLDING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
JRHOLDING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2018 roku.
JRHOLDING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
JRHOLDING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2018 roku.
JRHOLDING
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
JRHOLDING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
JRHOLDING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
JRHOLDING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2017 roku.
JRHOLDING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
JRHOLDING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
JRHOLDING
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2016.
JRHOLDING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 oraz za cały 2016 rok.
JRHOLDING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
JRHOLDING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
JRHOLDING
NWZA ws. zmiany statutu.
JRHOLDING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
JRHOLDING
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego roku obrotowym 2015.
JRHOLDING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
JRHOLDING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
JRHOLDING
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
JRHOLDING
NWZA ws. wyrażenia zgody na przeprowadzenie skupu akcji własnych.
JRHOLDING
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
JRHOLDING
Początek notowań spółki JRINVEST (JRI) pod nazwą JRHOLDING (JRH), w związku ze zmianą firmy.
JRHOLDING
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
JRHOLDING
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2014.
JRHOLDING
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
JRHOLDING
Publikacja raportu za 2014 rok.
JRHOLDING
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
JRHOLDING
NWZA ws podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego z pozbawieniem prawa poboru, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
JRHOLDING
Split akcji w stosunku 1:10.
JRHOLDING
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
JRHOLDING
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
JRHOLDING
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, przeznaczenia zysku z lat ubiegłych, splitu akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
JRHOLDING
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
JRHOLDING
Publikacja raportu za 2013 rok.
JRHOLDING
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
JRHOLDING
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i F z pozbawieniem prawa poboru, wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu na NC akcji wyemitowanych w ramach emisji akcji i praw do akcji serii E i F oraz zmiany statutu.
JRHOLDING
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
JRHOLDING
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
JRHOLDING
ZWZA ws. m.in. sposobu postąpienia z zyskiem odnotowanym w roku obrotowym 2012.
JRHOLDING
Publikacja raportu za I kwartał 2013 oraz za cały 2012 rok.
JRHOLDING
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
JRHOLDING
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
JRHOLDING
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek