20:49 | GMT: 18:49 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
K2INTERNT

Data
Spółka
Wydarzenie
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
K2INTERNT
ZWZA ws. pokrycia straty za rok 2019 r.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
K2INTERNT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
K2INTERNT
Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
K2INTERNT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
K2INTERNT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
K2INTERNT
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części zysku za rok 2018 r. na wypłatę dywidendy oraz części na kapitał rezerwowy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
K2INTERNT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
K2INTERNT
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
K2INTERNT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
K2INTERNT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
K2INTERNT
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017 na wypłatę dywidendy, przeniesienia kwoty z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
K2INTERNT
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki na rzecz spółki zależnej działającej pod firmą OKTAWAVE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz zmian statutu.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
K2INTERNT
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
K2INTERNT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
K2INTERNT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
K2INTERNT
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2016 r. oraz przeniesienia kwoty 2.485.032 zł. z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
K2INTERNT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
K2INTERNT
NWZA ws. zmian w składzie RN.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
K2INTERNT
Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
K2INTERNT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
K2INTERNT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
K2INTERNT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2015 r. i lata ubiegłe i przeznaczenie go na wypłatę dywidendy, w tym przeniesienia kwoty 921 624,59 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy; ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
K2INTERNT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
K2INTERNT
NWZA ws. zmian w składzie RN.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
K2INTERNT
Wypłata dywidendy 1,00 zł na akcję.
K2INTERNT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,00 zł na akcję.
K2INTERNT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
K2INTERNT
ZWZA ws. m.in. zmiany uchwały nr 8 ZWZA z 17 czerwca 2014 w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2013, pokrycia straty za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 oraz przeniesienia kwoty 2.485.032,00 zł z części kapitału zapasowego pochodzącej z zysku i przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych w celu ich umorzenia.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
K2INTERNT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
K2INTERNT
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, korekty błędu rachunkowego w treści uchwały nr 8 ZWZ z dnia 26.06.2013r dot. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31.12.2012r, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
K2INTERNT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
K2INTERNT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 r.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
K2INTERNT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
K2INTERNT
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii I.
K2INTERNT
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2011 r., upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych celu ich umorzenia, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
K2INTERNT
Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
K2INTERNT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
K2INTERNT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
K2INTERNT
WZA
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
K2INTERNT
NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
K2INTERNT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek