11:21 | GMT: 09:21 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
KANIA

Data
Spółka
Wydarzenie
KANIA
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
KANIA
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
KANIA
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
KANIA
Publikacja raportu za 2019 rok.
KANIA
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
KANIA
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
KANIA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów sWIG80 i WIG.
KANIA
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
KANIA
Publikacja raportu za 2018 rok.
KANIA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
KANIA
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
KANIA
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
KANIA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
KANIA
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
KANIA
Publikacja raportu za 2017 rok.
KANIA
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
KANIA
NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zabezpieczeń.
KANIA
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
KANIA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
KANIA
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
KANIA
Publikacja raportu za 2016 rok.
KANIA
NWZA ws. zmian w składzie RN.
KANIA
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
KANIA
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
KANIA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
KANIA
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
KANIA
Publikacja raportu za 2015 rok.
KANIA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
KANIA
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
KANIA
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
KANIA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
KANIA
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
KANIA
Publikacja raportu za 2014 rok.
KANIA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 2,61 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Bahrija Limited.
KANIA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 2,61 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Bahrija Limited.
KANIA
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
KANIA
Publikacja raportu za I półrocze 2014 roku.
KANIA
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
KANIA
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
KANIA
Publikacja raportu za 2013 rok.
KANIA
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
KANIA
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
KANIA
Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
KANIA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
KANIA
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
KANIA
Publikacja raportu za 2012 rok.
KANIA
NWZA ws. połączenia ze spółką Zakłady Przetwórstwa Mięsnego Henryk Kania S.A. z siedzibą w Pszczynie.
KANIA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
KANIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D i E.
KANIA
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
KANIA
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
KANIA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,61 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Henryka Kanię.
KANIA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 1,61 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Henryka Kanię.
KANIA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
KANIA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
KANIA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
KANIA
Początek notowań spółki IZNS (IZN) pod nazwą KANIA (KAN), w związku ze zmianą firmy.
KANIA
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji nowej emisji, zmian statutu oraz zmian w składzie RN.
KANIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
KANIA
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w składzie RN i w statucie.
KANIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
KANIA
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG i WIG-Poland.
KANIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
KANIA
WZA
KANIA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
KANIA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
KANIA
NWZA ws. zmian w statucie oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.


«Powrót do terminarza spółek