20:22 | GMT: 18:22 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
KKHERBAL

Data
Spółka
Wydarzenie
KKHERBAL
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
KKHERBAL
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
KKHERBAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2019.
KKHERBAL
Publikacja raportu za 2019 rok.
KKHERBAL
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
KKHERBAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
KKHERBAL
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
KKHERBAL
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
KKHERBAL
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
KKHERBAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
KKHERBAL
Publikacja raportu za 2018 rok.
KKHERBAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
KKHERBAL
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
KKHERBAL
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
KKHERBAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2017.
KKHERBAL
Publikacja raportu za 2017 rok.
KKHERBAL
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
KKHERBAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
KKHERBAL
Dzień pierwszego notowania na NC 3.150.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
KKHERBAL
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
KKHERBAL
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
KKHERBAL
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
KKHERBAL
Publikacja raportu za 2016 rok.
KKHERBAL
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
KKHERBAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
KKHERBAL
Dzień pierwszego notowania na NC 600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
KKHERBAL
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
KKHERBAL
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
KKHERBAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
KKHERBAL
Publikacja raportu za 2015 rok.
KKHERBAL
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
KKHERBAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
KKHERBAL
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
KKHERBAL
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
KKHERBAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
KKHERBAL
Publikacja raportu za 2014 rok.
KKHERBAL
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
KKHERBAL
Pierwszy dzień notowań na NC 1.450.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
KKHERBAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
KKHERBAL
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
KKHERBAL
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E z wyłączeniem lub z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenie akcji serii E do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
KKHERBAL
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
KKHERBAL
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmiany statutu.
KKHERBAL
Publikacja raportu za 2013 rok.
KKHERBAL
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
KKHERBAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
KKHERBAL
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
KKHERBAL
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
KKHERBAL
Pierwszy dzień notowań na NC 626.718 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
KKHERBAL
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012.
KKHERBAL
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
KKHERBAL
Publikacja raportu za 2012 rok.
KKHERBAL
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
KKHERBAL
Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii D.
KKHERBAL
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
KKHERBAL
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
KKHERBAL
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
KKHERBAL
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek