05:32 | GMT: 03:32 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
KOPEX

Data
Spółka
Wydarzenie
KOPEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
KOPEX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KOPEX
NWZA ws. zmiany statutu.
KOPEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
KOPEX
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
KOPEX
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
KOPEX
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
KOPEX
Zawieszenie obrotu akcjami na wniosek spółki.
KOPEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KOPEX
NWZA ws. podziału KOPEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach poprzez przeniesienie części majątku na FAMUR Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach oraz związanej z tym zmiany statutu.
KOPEX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
KOPEX
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
KOPEX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
KOPEX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2016.
KOPEX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
KOPEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
KOPEX
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 3,64 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TDJ Spółka Akcyjna.
KOPEX
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 3,64 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez TDJ Spółka Akcyjna.
KOPEX
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
KOPEX
NWZA ws. wyrażenia zgody na obciążenie majątku spółki oraz wyrażenia zgody na emisję obligacji.
KOPEX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
KOPEX
NWZA ws. połączenia KOPEX S.A. z KOPEX MACHINERY S.A., ZABRZAŃSKIMI ZAKŁADAMI MECHANICZNYMI - MASZYNAMI GÓRNICZYMI SP. Z O.O., FABRYKĄ MASZYN I URZĄDZEŃ TAGOR S.A. oraz KOPEX HYDRAULIKĄ SIŁOWĄ SP. Z O.O.
KOPEX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
KOPEX
NWZA ws. ustalenia liczby członków RN oraz zmian w składzie RN.
KOPEX
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2015.
KOPEX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
KOPEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
KOPEX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
KOPEX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
KOPEX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
KOPEX
NWZA ws. zmiany treści § 21 ust.2 statutu.
KOPEX
Wypłata dywidendy 0,40 zł na akcję.
KOPEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,40 zł na akcję.
KOPEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,40 zł na akcję.
KOPEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy oraz zasilenia "Funduszu Celowego Darowizn".
KOPEX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
KOPEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
KOPEX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
KOPEX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
KOPEX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
KOPEX
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
KOPEX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
KOPEX
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
KOPEX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
KOPEX
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
KOPEX
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
KOPEX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
KOPEX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
KOPEX
Wypłata dywidendy 0,05 zł na akcję.
KOPEX
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 zł na akcję.
KOPEX
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
KOPEX
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 oraz ustaleniu dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
KOPEX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
KOPEX
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
KOPEX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
KOPEX
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
KOPEX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
KOPEX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
KOPEX
WZA
KOPEX
NWZA ws. połączenia ze spółką KOPEX Equity Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.
KOPEX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
KOPEX
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
KOPEX
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
KOPEX
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek