00:09 | GMT: 22:09 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
KRUK

Data
Spółka
Wydarzenie
KRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
KRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
KRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
KRUK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
KRUK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 41.156 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
KRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
KRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
KRUK
Wypłata dywidendy 5 zł na akcję.
KRUK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5 zł na akcję.
KRUK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5 zł na akcję.
KRUK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty spółki za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.
KRUK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 43.794 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
KRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
KRUK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
KRUK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.270 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
KRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
KRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KRUK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 63.691 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
KRUK
Wypłata dywidendy 5 zł na akcję.
KRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
KRUK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5 zł na akcję.
KRUK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5 zł na akcję.
KRUK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 rok oraz wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy.
KRUK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KRUK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 63.684 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
KRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
KRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
KRUK
Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
KRUK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
KRUK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
KRUK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok oraz wypłaty dywidendy.
KRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
KRUK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG30.
KRUK
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
KRUK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
KRUK
Dzień ostatniego notowania na GPW 1.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
KRUK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii G.
KRUK
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji serii G, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru, zmiany statutu oraz wyrażenia zgody na obejmowanie przez członków RN oraz członków zarządu obligacji emitowanych przez KRUK S.A.
KRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
KRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
KRUK
Wypłata dywidendy 2 zł na akcję.
KRUK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
KRUK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
KRUK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 228.470 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
KRUK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 rok.
KRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
KRUK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
KRUK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 117.398 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
KRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
KRUK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 106.575 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
KRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
KRUK
Wypłata dywidendy 1,50 zł na akcję.
KRUK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,50 zł na akcję.
KRUK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,50 zł na akcję.
KRUK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 r.
KRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
KRUK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 181.091 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
KRUK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
KRUK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 87.086 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
KRUK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
KRUK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
KRUK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 64.501 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
KRUK
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013 rok, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany statutu.
KRUK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
KRUK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
KRUK
NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia przewodniczącego RN, wyrażenia zgody na obejmowanie przez członków RN emitowanych obligacji, zmiany statutu i regulaminu RN.
KRUK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 30.859 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
KRUK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
KRUK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
KRUK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 27.896 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
KRUK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
KRUK
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80 wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
KRUK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
KRUK
NWZA ws. zmiany liczby członków RN, odwołania członków RN, powołania członków RN nowej kadencji i ustalenia wynagrodzenia za pełnienie funkcji członka RN oraz zmiany statutu.
KRUK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
KRUK
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40 wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
KRUK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
KRUK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
KRUK
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
KRUK
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2011.
KRUK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
KRUK
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa na rzecz spółki zależnej Novum Finance Sp. z o.o.
KRUK
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
KRUK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
KRUK
NWZA ws. zmian w składzie RN, upoważnienia zarządu do nabywania akcji własnych oraz określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych, wyrażenia zgody na obejmowanie przez członków RN oraz członków zarządu obligacji emitowanych przez spółkę.
KRUK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
KRUK
NWZA ws. zmiany zasad przeprowadzenia programu motywacyjnego na lata 2011–2014.
KRUK
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii D.
KRUK
Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
KRUK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
KRUK
Debiut spółki na GPW.
KRUK
Zakończenie zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych.
KRUK
Początek zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych.
KRUK
Zakończenie zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych oraz zakończenie (do godz. 15:00) budowy księgi popytu.
KRUK
Początek zapisów na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych.
KRUK
Początek budowy księgi popytu.


«Powrót do terminarza spółek