01:43 | GMT: 23:43 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
KRUSZWICA

Data
Spółka
Wydarzenie
KRUSZWICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
KRUSZWICA
Wypłata dywidendy 2,80 zł na akcję.
KRUSZWICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
KRUSZWICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,80 zł na akcję.
KRUSZWICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,80 zł na akcję.
KRUSZWICA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2019.
KRUSZWICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
KRUSZWICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
KRUSZWICA
NWZA ws. powołania nowych członków RN oraz ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków RN.
KRUSZWICA
NWZA ws. powołania nowego członka RN przez uprawnionego akcjonariusza oraz ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka RN.
KRUSZWICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
KRUSZWICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
KRUSZWICA
Wypłata dywidendy 2,56 zł na akcję.
KRUSZWICA
NWZA ws. powołania członka RN przez uprawnionego akcjonariusza oraz ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka RN.
KRUSZWICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,56 zł na akcję.
KRUSZWICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,56 zł na akcję.
KRUSZWICA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
KRUSZWICA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2018.
KRUSZWICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
KRUSZWICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
KRUSZWICA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
KRUSZWICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
KRUSZWICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KRUSZWICA
Wypłata dywidendy 1,33 zł na akcję.
KRUSZWICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,33 zł na akcję.
KRUSZWICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,33 zł na akcję.
KRUSZWICA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2017.
KRUSZWICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
KRUSZWICA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
KRUSZWICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
KRUSZWICA
NWZA ws. powołania członka RN oraz ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka RN.
KRUSZWICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
KRUSZWICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
KRUSZWICA
Wypłata dywidendy 2,38 zł na akcję.
KRUSZWICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,38 zł na akcję.
KRUSZWICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,38 zł na akcję.
KRUSZWICA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2016.
KRUSZWICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
KRUSZWICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
KRUSZWICA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
KRUSZWICA
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016, w wysokości 8,70 zł na akcję.
KRUSZWICA
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2016, w wysokości 8,70 zł na akcję.
KRUSZWICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 8,70 zł na akcję.
KRUSZWICA
NWZA ws. upoważnienia zarządu do użycia kapitału rezerwowego utworzonego z zysku na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016.
KRUSZWICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
KRUSZWICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
KRUSZWICA
Wypłata dywidendy 2,08 zł na akcję.
KRUSZWICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,08 zł na akcję.
KRUSZWICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,08 zł na akcję.
KRUSZWICA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2015.
KRUSZWICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
KRUSZWICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
KRUSZWICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
KRUSZWICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
KRUSZWICA
Wypłata dywidendy 2,64 zł na akcję.
KRUSZWICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,64 zł na akcję.
KRUSZWICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,64 zł na akcję.
KRUSZWICA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2014.
KRUSZWICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
KRUSZWICA
NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia członka RN.
KRUSZWICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
KRUSZWICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
KRUSZWICA
NWZA ws. ustalenia wynagrodzenia nowo powołanego członka RN.
KRUSZWICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
KRUSZWICA
Wypłata dywidendy 2,34 zł na akcję.
KRUSZWICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,34 zł na akcję.
KRUSZWICA
NWZA ws. powołania i wynagradzania członka RN.
KRUSZWICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,34 zł na akcję.
KRUSZWICA
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
KRUSZWICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
KRUSZWICA
NWZA ws. połączenia z ZPT Elmilk sp. z o.o.
KRUSZWICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
KRUSZWICA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
KRUSZWICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
KRUSZWICA
Wypłata dywidendy 0,11 zł na akcję.
KRUSZWICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
KRUSZWICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,11 zł na akcję.
KRUSZWICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
KRUSZWICA
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2012.
KRUSZWICA
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
KRUSZWICA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
KRUSZWICA
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
KRUSZWICA
Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
KRUSZWICA
Wypłata dywidendy 0,98 zł na akcję.
KRUSZWICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,98 zł na akcję.
KRUSZWICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,98 zł na akcję.
KRUSZWICA
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeksy WIG, WIG-Poland i WIG-spożywczy.
KRUSZWICA
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za 2011 rok.
KRUSZWICA
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
KRUSZWICA
Publikacja raportu za 2011 rok.
KRUSZWICA
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
KRUSZWICA
Publikacja jednostkowego raportu za III kwartał 2011 roku.
KRUSZWICA
NWZA ws. powołania oraz wynagrodzenia członka RN.
KRUSZWICA
Wypłata dywidendy 0,88 zł na akcję.
KRUSZWICA
Publikacja jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
KRUSZWICA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,88 zł na akcję.
KRUSZWICA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,88 zł na akcję.
KRUSZWICA
WZA
KRUSZWICA
Publikacja jednostkowego raportu za I kwartał 2011 roku.
KRUSZWICA
Publikacja jednostkowego raportu za 2010 rok.
KRUSZWICA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.


«Powrót do terminarza spółek