01:16 | GMT: 23:16 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
LABOPRINT

Data
Spółka
Wydarzenie
LABOPRINT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
LABOPRINT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
LABOPRINT
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
LABOPRINT
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
LABOPRINT
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
LABOPRINT
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
LABOPRINT
Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
LABOPRINT
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
LABOPRINT
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
LABOPRINT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
LABOPRINT
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
LABOPRINT
Publikacja raportu za 2018 rok.
LABOPRINT
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
LABOPRINT
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
LABOPRINT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
LABOPRINT
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
LABOPRINT
Publikacja raportu za 2017 rok.
LABOPRINT
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
LABOPRINT
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
LABOPRINT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
LABOPRINT
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
LABOPRINT
Publikacja raportu za 2016 rok.
LABOPRINT
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
LABOPRINT
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
LABOPRINT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
LABOPRINT
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
LABOPRINT
Publikacja raportu za 2015 rok.
LABOPRINT
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
LABOPRINT
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 661.000 akcji serii B, 211.000 akcji serii C, 26.600 akcji serii D, 75.000 akcji serii E. Wykluczenie z obrotu na NC.
LABOPRINT
NWZA ws. zmian w składzie RN.
LABOPRINT
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
LABOPRINT
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
LABOPRINT
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D i E z pozbawieniem prawa poboru, ustalenia zasad przeprowadzenia programu motywacyjnego, powierzenia RN zadań komitetu audytu.
LABOPRINT
Publikacja raportu za 2014 rok.
LABOPRINT
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
LABOPRINT
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
LABOPRINT
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
LABOPRINT
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
LABOPRINT
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
LABOPRINT
Publikacja raportu za 2013 rok.
LABOPRINT
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
LABOPRINT
Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowania 661.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 211.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
LABOPRINT
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.


«Powrót do terminarza spółek