12:27 | GMT: 10:27 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
LUBAWA

Data
Spółka
Wydarzenie
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
LUBAWA
ZWZA ws. m.in. podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2019.
LUBAWA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 0,86 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Stanisława Litwina i Silver Hexarion.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
LUBAWA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 0,86 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Stanisława Litwina i Silver Hexarion.
LUBAWA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
LUBAWA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 41.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
LUBAWA
ZWZA ws. m.in. podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2018.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
LUBAWA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
LUBAWA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
LUBAWA
ZWZA ws. m.in.pokrycia ujemnego wyniku netto (straty) za rok obrotowy 2017.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
LUBAWA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
LUBAWA
ZWZA ws. m.in. podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2016.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2016 rok.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
LUBAWA
ZWZA ws. m.in. podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2015.
LUBAWA
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
LUBAWA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
LUBAWA
ZWZA ws. m.in. podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2014.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
LUBAWA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
LUBAWA
ZWZA ws. m.in. pokrycia ujemnego wyniku netto za rok obrotowy 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
LUBAWA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
LUBAWA
ZWZA ws. m.in. podziału dodatniego wyniku netto za rok obrotowy 2012.
LUBAWA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
LUBAWA
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
LUBAWA
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
LUBAWA
WZA ws. m.in. pokrycia straty powstałej w roku obrotowym 2011.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
LUBAWA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
LUBAWA
Publikacja jednostkowego i skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2011 roku.
LUBAWA
WZA
LUBAWA
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii F.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2011 roku.
LUBAWA
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
LUBAWA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
LUBAWA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
LUBAWA
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmian w statucie.
LUBAWA
NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych oraz zmian w składzie rady nadzorczej.


«Powrót do terminarza spółek