08:06 | GMT: 06:06 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
LCCORP

Data
Spółka
Wydarzenie
LCCORP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
LCCORP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
LCCORP
Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
LCCORP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,27 zł na akcję.
LCCORP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,27 zł na akcję.
LCCORP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz ewentualnego przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
LCCORP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
LCCORP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
LCCORP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
LCCORP
NWZA ws. ustalenia liczebności RN oraz zmian w składzie RN.
LCCORP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
LCCORP
Wypłata dywidendy 0,24 zł na akcję.
LCCORP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,24 zł na akcję.
LCCORP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,24 zł na akcję.
LCCORP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz ewentualnego przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
LCCORP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
LCCORP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
LCCORP
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40, opuszczając jednocześnie indeks sWIG80.
LCCORP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
LCCORP
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
LCCORP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
LCCORP
Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
LCCORP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,07 zł na akcję.
LCCORP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
LCCORP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
LCCORP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2016.
LCCORP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
LCCORP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
LCCORP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
LCCORP
Wypłata dywidendy 0,18 zł na akcję.
LCCORP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
LCCORP
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,18 zł na akcję.
LCCORP
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
LCCORP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz ewentualnego przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
LCCORP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
LCCORP
NWZA ws. zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
LCCORP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
LCCORP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
LCCORP
NWZA ws. uchylenia § 1 i 2 uchwały nr 4 NWZ z dnia 03.11.2011 r., upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych spółki.
LCCORP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
LCCORP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014 oraz powołania członków RN.
LCCORP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
LCCORP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
LCCORP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
LCCORP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
LCCORP
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN.
LCCORP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
LCCORP
NWZA ws. zmian w składzie RN.
LCCORP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
LCCORP
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji serii K z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
LCCORP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
LCCORP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
LCCORP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
LCCORP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
LCCORP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
LCCORP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
LCCORP
WZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2011.
LCCORP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
LCCORP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
LCCORP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
LCCORP
NWZA ws. połączenia z LC Corp Invest sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu oraz upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych i utworzenia kapitału rezerwowego w tym celu.
LCCORP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
LCCORP
WZA
LCCORP
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
LCCORP
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
LCCORP
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek