02:20 | GMT: 00:20 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
LGTRADE

Data
Spółka
Wydarzenie
LGTRADE
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
LGTRADE
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
LGTRADE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2019.
LGTRADE
Publikacja raportu za 2019 rok.
LGTRADE
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
LGTRADE
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
LGTRADE
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
LGTRADE
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
LGTRADE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018.
LGTRADE
Publikacja raportu za 2018 rok.
LGTRADE
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
LGTRADE
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
LGTRADE
NWZA ws. wyrażenia zgody na zakup przez spółkę nieruchomości.
LGTRADE
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
LGTRADE
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
LGTRADE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
LGTRADE
Publikacja raportu za 2017 rok.
LGTRADE
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
LGTRADE
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
LGTRADE
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
LGTRADE
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
LGTRADE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
LGTRADE
Publikacja raportu za 2016 rok.
LGTRADE
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
LGTRADE
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
LGTRADE
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
LGTRADE
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
LGTRADE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
LGTRADE
Publikacja raportu za 2015 rok.
LGTRADE
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
LGTRADE
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
LGTRADE
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
LGTRADE
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
LGTRADE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
LGTRADE
Publikacja raportu za 2014 rok.
LGTRADE
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
LGTRADE
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
LGTRADE
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
LGTRADE
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
LGTRADE
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
LGTRADE
Publikacja raportu za 2013 rok.
LGTRADE
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
LGTRADE
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
LGTRADE
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
LGTRADE
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
LGTRADE
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
LGTRADE
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2012.
LGTRADE
Pierwszy dzień notowań na NC 746.830 akcji serii B oraz 1.001.805 akcji serii C.
LGTRADE
Ostatni dzień notowań na NC 1.001.805 praw do akcji serii C.
LGTRADE
Publikacja raportu za 2012 rok.
LGTRADE
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
LGTRADE
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek