09:20 | GMT: 07:20 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
LAURENPES

Data
Spółka
Wydarzenie
LAURENPES
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
LAURENPES
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
LAURENPES
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
LAURENPES
Publikacja raportu za 2019 rok.
LAURENPES
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
LAURENPES
NWZA ws. zmian statutu, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii F i G w trybie subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru.
LAURENPES
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
LAURENPES
Pierwszy dzień notowania na NC 20.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
LAURENPES
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
LAURENPES
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
LAURENPES
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
LAURENPES
ZWZA ws. m.in. zysku/straty.
LAURENPES
Publikacja raportu za 2018 rok.
LAURENPES
NWZA ws. zmiany statutu oraz powołania nowego członka RN.
LAURENPES
Dzień pierwszego notowania na NC 21.000.000 akcji serii A1 oraz 4.000.000 akcji serii E.
LAURENPES
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
LAURENPES
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
LAURENPES
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
LAURENPES
ZWZA ws. m.in. zysku / straty.
LAURENPES
Publikacja raportu za 2017 rok.
LAURENPES
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
LAURENPES
NWZA ws. zmiany statutu w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności spółki.
LAURENPES
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
LAURENPES
ZWZA ws. m.in. zysku/straty za rok 2016.
LAURENPES
Publikacja raportu za 2016 rok.
LAURENPES
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
LAURENPES
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
LAURENPES
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
LAURENPES
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
LAURENPES
ZWZA ws. m.in. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, zamiany akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego i zmiany statutu.
LAURENPES
Publikacja raportu za 2015 rok.
LAURENPES
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
LAURENPES
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
LAURENPES
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
LAURENPES
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
LAURENPES
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014, dalszego istnienia spółki oraz zwiększenia wartości nominalnej akcji - połączenia akcji.
LAURENPES
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
LAURENPES
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
LAURENPES
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
LAURENPES
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
LAURENPES
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
LAURENPES
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, dalszego istnienia spółki, nabycia akcji własnych, scalenia akcji oraz zmiany statutu.
LAURENPES
Publikacja raportu za 2013 rok.
LAURENPES
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
LAURENPES
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
LAURENPES
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
LAURENPES
NWZA ws. zmiany statutu w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności.
LAURENPES
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
LAURENPES
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2012 oraz zwiększenia wartości nominalnej akcji - połączenia akcji.
LAURENPES
Publikacja raportu za 2012 rok.
LAURENPES
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
LAURENPES
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
LAURENPES
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
LAURENPES
NWZA ws. zmiany statutu w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności oraz uchylenia uchwały nr 18 podjętej przez ZWZA w dniu 29 czerwca 2012.
LAURENPES
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
LAURENPES
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2011 oraz zwiększenia wartości nominalnej akcji.
LAURENPES
Publikacja raportu za 2011 rok.
LAURENPES
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
LAURENPES
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
LAURENPES
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
LAURENPES
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
LAURENPES
WZA
LAURENPES
Publikacja raportu za 2010 rok.
LAURENPES
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
LAURENPES
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek