02:30 | GMT: 00:30 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
LARK

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
LARK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
LARK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
LARK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty/ podziału zysku spółki LARK.PL S.A. za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia straty/ podziału zysku spółki MNI S.A. za rok obrotowy 2017.
LARK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
LARK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
LARK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
LARK
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku na kapitał zapasowy oraz dalszego istnienia spółki.
LARK
NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
LARK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
LARK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
LARK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
LARK
NWZA ws. zmian w RN.
LARK
NWZA ws. dalszego istnienia spółki.
LARK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
LARK
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
LARK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
LARK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
LARK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
LARK
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
LARK
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
LARK
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
LARK
Początek notowań spółki MIT (MIT) pod nazwą LARK (LRK), w związku ze zmianą firmy.
LARK
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
LARK
NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, połączenia (scalenia) akcji oraz upoważnienia zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, zmiany statutu i in.
LARK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
LARK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
LARK
ZWZA ws. m.n. pokrycia straty za rok obrotowy 2014 oraz dalszego istnienia spółki.
LARK
NWZA ws. uchylenia uchwał podjętych przez ZWZ 24 czerwca 2014, wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia (scalenia) akcji oraz upoważnienia zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, zmiany statutu oraz zmian w RN.
LARK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
LARK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
LARK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
LARK
NWZA ws. zmian w składzie RN.
LARK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
LARK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
LARK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2013 rok, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego, scalenia akcji, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
LARK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
LARK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
LARK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
LARK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
LARK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
LARK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.
LARK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
LARK
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2012 rok.
LARK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.250 akcji serii A.
LARK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 14.451.007 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
LARK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
LARK
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zmiany statutu.
LARK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
LARK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
LARK
WZA ws. m.in. podziału zysku wynikającego z jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.
LARK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
LARK
NWZA ws. pociągnięcia do odpowiedzialności byłego Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, Pana Wojciecha Grzybowskiego.
LARK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
LARK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
LARK
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru, zmian statutu oraz zmian w składzie RN.
LARK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
LARK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
LARK
WZA
LARK
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii H i I.
LARK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
LARK
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
LARK
NWZA ws. zbadania przez biegłego rewidenta zagadnień związanych z prowadzeniem spraw spółki.
LARK
Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
LARK
Zakończenie (o godz. 16:00) zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez MNI SA.
LARK
Początek zapisów na sprzedaż akcji w wezwaniu ogłoszonym przez MNI SA, po cenie 2,04 zł za akcję.
LARK
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
LARK
Publikacja skonsolidowanego rozszerzonego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek