21:45 | GMT: 19:45 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
LUG

Data
Spółka
Wydarzenie
LUG
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
LUG
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2020 roku.
LUG
ZWZA ws. m.in. przeznaczenie zysku netto za 2019 r.
LUG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
LUG
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
LUG
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2019 roku.
LUG
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
LUG
Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
LUG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
LUG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
LUG
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
LUG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2018 rok.
LUG
Publikacja raportu za 2018 rok.
LUG
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
LUG
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
LUG
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
LUG
Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
LUG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,17 zł na akcję.
LUG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,17 zł na akcję.
LUG
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
LUG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 r. oraz pokrycia straty z lat ubiegłych.
LUG
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
LUG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
LUG
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
LUG
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
LUG
Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
LUG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,14 zł na akcję.
LUG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,14 zł na akcję.
LUG
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
LUG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 r. oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii A, B i C.
LUG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
LUG
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
LUG
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
LUG
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
LUG
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
LUG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2015 r.
LUG
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
LUG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
LUG
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
LUG
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
LUG
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
LUG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 r.
LUG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
LUG
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
LUG
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
LUG
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
LUG
NWZA ws. powołania członka RN, zmian w regulaminie RN oraz zmiany statutu.
LUG
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
LUG
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
LUG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
LUG
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
LUG
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
LUG
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
LUG
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
LUG
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2012r.
LUG
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
LUG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
LUG
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
LUG
Wznowienie obrotu akcjami spółki.
LUG
Scalenie akcji w stosunku 25:1.
LUG
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
LUG
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
LUG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
LUG
Wypłata dywidendy 0,01 zł na akcję.
LUG
NWZA ws. scalenia akcji oraz zmiany statutu.
LUG
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
LUG
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,01 zł na akcję.
LUG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
LUG
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2011 rok i wypłaty dywidendy.
LUG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
LUG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
LUG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
LUG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
LUG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2011 roku.
LUG
WZA
LUG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
LUG
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
LUG
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
LUG
NWZA ws. zmiany zasad rachunkowości oraz zmian w statucie.


«Powrót do terminarza spółek