10:24 | GMT: 08:24 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
LOYD

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
LOYD
Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku zz upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o oddaleniu przez sąd wniosku o ogłoszenie upadłości.
LOYD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
LOYD
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2017 roku.
LOYD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
LOYD
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2016 roku.
LOYD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
LOYD
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2016 roku.
LOYD
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2015.
LOYD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
LOYD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
LOYD
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
LOYD
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii obejmowanych w subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
LOYD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2015 roku.
LOYD
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2015 roku.
LOYD
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
LOYD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
LOYD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2015 roku.
LOYD
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
LOYD
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
LOYD
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
LOYD
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
LOYD
Publikacja raportu za 2013 rok.
LOYD
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
LOYD
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
LOYD
NWZA ws. zmian w składzie RN.
LOYD
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
LOYD
Początek notowań spółki POLSKIHR (PLH) pod nazwą LOYD (LYD), w związku ze zmianą firmy.
LOYD
NWZA ws. zmiany statutu, zmiany w składzie RN oraz dalszego istnienia spółki.
LOYD
Publikacja skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
LOYD
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012.
LOYD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
LOYD
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
LOYD
Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2012 roku.
LOYD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
LOYD
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
LOYD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2011 rok.
LOYD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2012 roku.
LOYD
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z nieprzekazaniem w trybie i na warunkach obowiązujących na rynku NC raportu rocznego za rok 2011.
LOYD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
LOYD
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2011 roku.
LOYD
NWZA ws. zmiany statutu.
LOYD
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
LOYD
NWZA ws. emisji obligacji na okaziciela serii A i B oraz zmiany statutu.
LOYD
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
LOYD
WZA
LOYD
Publikacja skonsolidowanego raportu za 2010 rok.
LOYD
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii D.
LOYD
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
LOYD
NWZA ws. sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, począwszy od roku obrotowego 2011.
LOYD
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
LOYD
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B i C.
LOYD
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
LOYD
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
LOYD
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego.
LOYD
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek