02:57 | GMT: 00:57 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
MBANK

Data
Spółka
Wydarzenie
MBANK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
MBANK
Publikacja wybranych niezaudytowanych danych finansowych za IV kwartał 2020 roku.
MBANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.066 akcji zwykłych na okaziciela.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 7.826 akcji zwykłych na okaziciela.
MBANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.000 akcji serii E.
MBANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MBANK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2019.
MBANK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MBANK
Publikacja wybranych niezaudytowanych danych finansowych za IV kwartał 2019 roku.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.930 akcji zwykłych na okaziciela.
MBANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 11.455 akcji zwykłych na okaziciela.
MBANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
MBANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
MBANK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2018.
MBANK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MBANK
Publikacja wybranych niezaudytowanych danych finansowych za IV kwartał 2018 roku.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.516 akcji zwykłych na okaziciela.
MBANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.344 akcji zwykłych na okaziciela.
MBANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MBANK
Wypłata dywidendy 5,15 zł na akcję.
MBANK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,15 zł na akcję.
MBANK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 5,15 zł na akcję.
MBANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MBANK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2017 oraz podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
MBANK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MBANK
Publikacja wybranych niezaudytowanych danych finansowych za IV kwartał 2017 roku.
MBANK
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 867 akcji zwykłych na okaziciela.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 25.579 akcji zwykłych na okaziciela.
MBANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.549 akcji zwykłych.
MBANK
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MBANK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016, podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych.
MBANK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MBANK
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 5.500 akcji serii E.
MBANK
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 872 akcje zwykłe.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 25.324 akcji zwykłych na okaziciela.
MBANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 15.007 akcji zwykłych na okaziciela.
MBANK
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MBANK
ZWZA ws. m.in. podziału niepodzielonego zysku z lat ubiegłych, podziału zysku netto za rok 2015, podziału mWealth Management Spółka Akcyjna oraz podziału Domu Maklerskiego mBanku Spółka Akcyjna.
MBANK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MBANK
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 387 akcji zwykłych na okaziciela.
MBANK
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 9.568 akcji zwykłych na okaziciela.
MBANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2015 roku.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 18.812 akcji zwykłych na okaziciela.
MBANK
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MBANK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014, zmiany uchwał nr 20 i 21 XXI WZA z 14.03.2008 r., zmiany uchwał nr 2 i 3 XVI WZA z 27.10.2008 r. oraz zmiany statutu.
MBANK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 100 akcji zwykłych na okaziciela.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.655 akcji zwykłych na okaziciela.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 31.844 akcji zwykłych na okaziciela.
MBANK
Wypłata dywidendy 17,00 zł na akcję.
MBANK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 17,00 zł na akcję.
MBANK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 17,00 zł na akcję.
MBANK
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań zarządu oraz podziału zysku za rok 2013, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MBANK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 500 akcji serii E.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.545 akcji zwykłych na okaziciela.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.016 akcji zwykłych na okaziciela.
MBANK
Początek notowań spółki BRE (BRE) pod nazwą MBANK (MBK) w związku ze zmianą firmy.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.745 akcji zwykłych na okaziciela.
MBANK
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG30.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.500 akcji serii E.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 28.266 akcji zwykłych na okaziciela.
MBANK
Wypłata dywidendy 10 zł na akcję.
MBANK
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 10 zł na akcję.
MBANK
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 10 zł na akcję.
MBANK
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2012 i zmiany firmy BRE Banku SA.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 640 akcji zwykłych na okaziciela.
MBANK
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 100 akcji zwykłych na okaziciela.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2 270 akcji zwykłych na okaziciela.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 100 akcji zwykłych na okaziciela.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 1 170 akcji zwykłych na okaziciela.
MBANK
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 670 akcji zwykłych na okaziciela.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2 680 akcji zwykłych na okaziciela.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 850 akcji zwykłych na okaziciela.
MBANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 30 760 akcji zwykłych na okaziciela.
MBANK
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MBANK
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz wyboru członka RN i zasad wynagradzania członków RN.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 2 000 akcji serii E.
MBANK
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
MBANK
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
MBANK
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MBANK
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
MBANK
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
MBANK
WZA
MBANK
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
MBANK
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
MBANK
Wprowadzenie do obrotu na GPW 8897 akcji zwykłych na okaziciela.


«Powrót do terminarza spółek