20:11 | GMT: 18:11 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MCI

Data
Spółka
Wydarzenie
MCI
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MCI
Publikacja raportu za I półrocze 2020 roku.
MCI
NWZA ws. zmiany statutu oraz przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
MCI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019 roku.
MCI
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MCI
Publikacja raportu za 2019 rok.
MCI
NWZA ws. zmiany statutu.
MCI
Wprowadzenie do obrotu na GPW 33.482 akcji zwykłych na okaziciela serii A1.
MCI
NWZA ws. połączenia spółek: MCI Fund Management Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (spółka przejmowana) oraz MCI Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (spółka przejmująca), umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
MCI
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MCI
Publikacja raportu za I półrocze 2019 roku.
MCI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
MCI
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MCI
Publikacja raportu za 2018 rok.
MCI
Wprowadzenie do obrotu na GPW 66.964 akcji zwykłych na okaziciela serii A1.
MCI
NWZA ws. zmiany uchwały nr 23/ZWZ/2018 ZWZ z 21 czerwca 2018, ustalenia zasad wynagradzania członków RN oraz zmiany statutu.
MCI
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MCI
Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
MCI
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 10,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI Management Sp. z o.o.
MCI
Zmiana ceny w wezwaniu na sprzedaż akcji ogłoszonym przez MCI Management Sp. z o.o. z 9,80 zł na 10,20 zł.
MCI
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 9,80 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez MCI Management Sp. z o.o.
MCI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
MCI
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MCI
Publikacja raportu za 2017 rok.
MCI
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MCI
NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany uchwały numer 5 NWZ z 17 listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego.
MCI
Publikacja raportu za I półrocze 2017 roku.
MCI
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 roku.
MCI
NWZA ws. umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
MCI
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MCI
Publikacja raportu za 2016 rok.
MCI
NWZA ws. zmiany uchwały numer 5 NWZ z 17 listopada 2015 w sprawie upoważnienia spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego, umorzenia akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
MCI
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MCI
Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
MCI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2015 rok, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii A1 oraz wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii C w całości, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii A1 oraz wyłączenia prawa poboru akcji serii A1 w całości.
MCI
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MCI
Publikacja raportu za 2015 rok.
MCI
NWZA ws. umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego, zmiany statutu oraz upoważnienia RN do ustalenia tekstu jednolitego statutu, upoważnienia spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego.
MCI
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MCI
Publikacja raportu za I półrocze 2015 roku.
MCI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok oraz przyznania członkom RN prawa do nabycia akcji w kapitale zakładowym spółki.
MCI
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MCI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
MCI
Wprowadzenie do obrotu na GPW 285.750 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
MCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
MCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2014 roku.
MCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MCI
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań za 2013r, podziału zysku za 2013r, udzielenia członkom zarządu i RN absolutorium oraz zmian w składzie RN.
MCI
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
MCI
NWZA ws. zmiany uchwały nr 03/NWZ/2012 z dnia 17 września 2012 r. oraz zmiany statutu.
MCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MCI
Wprowadzenie do obrotu na GPW 100.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
MCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
MCI
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2012 rok oraz przyznawania akcji w ramach Programu Motywacyjnego.
MCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
MCI
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2012 rok.
MCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2012 roku.
MCI
NWZA ws. emisji obligacji zamiennych serii od G1 do G5, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu.
MCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
MCI
Zawieszenie obrotu akcjami spółki.
MCI
WZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2011, emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I z wyłączeniem prawa poboru.
MCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2012 roku.
MCI
Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
MCI
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2011 rok.
MCI
NWZA ws. sprawozdania zarządu o stanie realizacji Programu Odkupu akcji własnych, zmian w składzie RN oraz ustalenia zasad wynagradzania członków RN.
MCI
NWZA ws. zmiany uchwały Nr 24/ZWZ/2011 z 30 czerwca 2011 w sprawie udzielenia upoważnienia dla zarządu do nabycia akcji własnych.
MCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2011 roku.
MCI
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii S, T2, U1, V i W.
MCI
NWZA ws. zmiany uchwały nr 24/ZWZ/2011 z 30 czerwca 2011 o udzieleniu upoważnienia dla zarządu do nabycia akcji własnych.
MCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2011 roku.
MCI
WZA
MCI
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J.
MCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
MCI
Wprowadzenie do obrotu na GPW akcji zwykłych na okaziciela serii J, T1 i U.
MCI
Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2010 rok.
MCI
NWZA ws. zmian w statucie oraz dematerializacji akcji.
MCI
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek