01:44 | GMT: 23:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MEDCAMP

Data
Spółka
Wydarzenie
MEDCAMP
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MEDCAMP
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MEDCAMP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019.
MEDCAMP
Publikacja raportu za 2019 rok.
MEDCAMP
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MEDCAMP
NWZA ws. odwołania i powołania nowego członka RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
MEDCAMP
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
MEDCAMP
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MEDCAMP
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
MEDCAMP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
MEDCAMP
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MEDCAMP
Publikacja raportu za 2018 rok.
MEDCAMP
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
MEDCAMP
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MEDCAMP
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
MEDCAMP
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.
MEDCAMP
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MEDCAMP
Publikacja raportu za 2017 rok.
MEDCAMP
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
MEDCAMP
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MEDCAMP
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
MEDCAMP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016.
MEDCAMP
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MEDCAMP
Publikacja raportu za 2016 rok.
MEDCAMP
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
MEDCAMP
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MEDCAMP
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
MEDCAMP
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MEDCAMP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015 oraz podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii B z wyłączeniem prawa poboru.
MEDCAMP
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MEDCAMP
Publikacja raportu za 2015 rok.
MEDCAMP
Początek notowań spółki T2INVEST (T2I) pod nazwą MEDCAMP (MDP), w związku ze zmianą firmy.
MEDCAMP
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MEDCAMP
NWZA ws. zmian w statucie, zmian w składzie zarządu oraz zmian w składzie RN.
MEDCAMP
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MEDCAMP
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MEDCAMP
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
MEDCAMP
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MEDCAMP
Publikacja raportu za 2014 rok.
MEDCAMP
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
MEDCAMP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2014 roku.
MEDCAMP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2014 roku.
MEDCAMP
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom zarządu i RN.
MEDCAMP
Publikacja jednostkowego raportu za 2013 rok.
MEDCAMP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
MEDCAMP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
MEDCAMP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
MEDCAMP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za II kwartał 2013 roku.
MEDCAMP
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2012.
MEDCAMP
Publikacja raportu za 2012 rok.
MEDCAMP
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2013 roku.
MEDCAMP
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MEDCAMP
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MEDCAMP
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MEDCAMP
WZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2011.
MEDCAMP
Publikacja raportu za 2011 rok.
MEDCAMP
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MEDCAMP
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
MEDCAMP
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MEDCAMP
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MEDCAMP
WZA
MEDCAMP
Publikacja raportu za 2010 rok.
MEDCAMP
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
MEDCAMP
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek