20:34 | GMT: 18:34 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MFOOD

Data
Spółka
Wydarzenie
MFOOD
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MFOOD
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MFOOD
Publikacja raportu za 2019 rok.
MFOOD
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MFOOD
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
MFOOD
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MFOOD
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2018 rok.
MFOOD
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku oraz jednostkowego i skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MFOOD
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MFOOD
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
MFOOD
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MFOOD
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
MFOOD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za 2017 rok.
MFOOD
Publikacja raportu za 2017 rok.
MFOOD
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MFOOD
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
MFOOD
NWZA ws. zatwierdzenia dokonanej przez RN kooptacji nowego członka w osobie Pani Ady Krystyny Kluzek, zmian w składzie RN, ustalenia liczby osób wchodzących w skład zarządu oraz powołania drugiego członka zarządu spółki.
MFOOD
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MFOOD
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
MFOOD
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2016 rok.
MFOOD
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MFOOD
Publikacja raportu za 2016 rok.
MFOOD
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
MFOOD
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
MFOOD
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
MFOOD
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
MFOOD
Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
MFOOD
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MFOOD
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MFOOD
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2015 rok oraz scalenia akcji w stosunku 1:10.
MFOOD
Publikacja raportu za 2015 rok.
MFOOD
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MFOOD
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MFOOD
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MFOOD
Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
MFOOD
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MFOOD
ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za 2014 rok.
MFOOD
Publikacja raportu za 2014 rok.
MFOOD
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MFOOD
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
MFOOD
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
MFOOD
Początek notowań spółki MDEVELOP (MDE) pod nazwą MFOOD (MFD), w związku ze zmianą firmy.
MFOOD
Pierwszy dzień notowań na NC 48.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D1.
MFOOD
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
MFOOD
ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MFOOD
Publikacja raportu za 2013 rok.
MFOOD
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MFOOD
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MFOOD
NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji z jednoczesnym jego podwyższeniem poprzez emisję akcji serii D1 w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia akcji i praw do akcji serii D1 do obrotu na NC oraz zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MFOOD
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MFOOD
Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
MFOOD
Scalenie akcji w stosunku 10:1.
MFOOD
Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
MFOOD
Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
MFOOD
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
MFOOD
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2012.
MFOOD
Publikacja raportu za 2012 rok.
MFOOD
ZWZA ws. m.in. podziału
 zysku 
za 
rok 
obrotowy 
2012.
MFOOD
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MFOOD
NWZA ws. zmian w składzie zarządu, zmian w składzie RN, podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji prywatnej i in.
MFOOD
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MFOOD
NWZA ws. zatwierdzenia powołania (kooptacji) członków RN, zmian w zarządzie, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu i in.
MFOOD
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MFOOD
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MFOOD
WZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2011.
MFOOD
Publikacja raportu za 2011 rok.
MFOOD
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MFOOD
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D z zachowaniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E, realizowanej w ramach subskrypcji prywatnej, zmian statutu oraz ustalenia wynagrodzenia członków RN.
MFOOD
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
MFOOD
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MFOOD
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MFOOD
WZA
MFOOD
Publikacja raportu za 2010 rok.
MFOOD
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
MFOOD
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
MFOOD
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MFOOD
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek