02:53 | GMT: 00:53 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
Allegro_IPO_Noble_podstrony
MAGNIFICO

Data
Spółka
Wydarzenie
Brak aktualnych wydarzeń
MAGNIFICO
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MAGNIFICO
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MAGNIFICO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2015.
MAGNIFICO
Publikacja raportu za 2015 rok.
MAGNIFICO
NWZA ws. powołania biegłego rewidenta do spraw szczególnych.
MAGNIFICO
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MAGNIFICO
NWZA ws. zmian statutu, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D i E w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz zmian w składzie RN.
MAGNIFICO
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MAGNIFICO
NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa spółki.
MAGNIFICO
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MAGNIFICO
NWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 r.
MAGNIFICO
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MAGNIFICO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 r.
MAGNIFICO
Publikacja raportu za 2014 rok.
MAGNIFICO
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MAGNIFICO
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
MAGNIFICO
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
MAGNIFICO
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
MAGNIFICO
NWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MAGNIFICO
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MAGNIFICO
Publikacja raportu za 2013 rok.
MAGNIFICO
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MAGNIFICO
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MAGNIFICO
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MAGNIFICO
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
MAGNIFICO
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2012 r.
MAGNIFICO
Publikacja raportu za 2012 rok.
MAGNIFICO
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku.
MAGNIFICO
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MAGNIFICO
NWZA ws. zmian w składzie RN.
MAGNIFICO
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MAGNIFICO
NWZA ws. przeznaczenia zysku za rok 2011 i in.
MAGNIFICO
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MAGNIFICO
WZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok.
MAGNIFICO
Publikacja raportu za 2011 rok.
MAGNIFICO
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MAGNIFICO
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
MAGNIFICO
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MAGNIFICO
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MAGNIFICO
WZA
MAGNIFICO
Publikacja raportu za 2010 rok.
MAGNIFICO
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
MAGNIFICO
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.
MAGNIFICO
Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku.
MAGNIFICO
Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.
MAGNIFICO
Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.


«Powrót do terminarza spółek