05:25 | GMT: 03:25 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_baner_podstrony
MIDVEN

Data
Spółka
Wydarzenie
MIDVEN
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MIDVEN
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
MIDVEN
Publikacja raportu za 2018 rok.
MIDVEN
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MIDVEN
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
MIDVEN
NWZA ws. zmiany statutu.
MIDVEN
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MIDVEN
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
MIDVEN
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
MIDVEN
ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2017.
MIDVEN
Publikacja raportu za 2017 rok.
MIDVEN
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MIDVEN
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
MIDVEN
NWZA ws. powołania członków RN, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie papierów wartościowych spółki do obrotu na rynku regulowanym na GPW, sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSSF/MSR oraz przyjęcia Regulaminu Komitetu Audytu.
MIDVEN
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MIDVEN
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
MIDVEN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/straty za rok 2016.
MIDVEN
Publikacja raportu za 2016 rok.
MIDVEN
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MIDVEN
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
MIDVEN
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MIDVEN
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MIDVEN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
MIDVEN
Publikacja raportu za 2015 rok.
MIDVEN
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MIDVEN
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MIDVEN
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii C w trybie subskrypcji prywatnej z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz zmiany statutu.
MIDVEN
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MIDVEN
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MIDVEN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
MIDVEN
Publikacja raportu za 2014 rok.
MIDVEN
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MIDVEN
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
MIDVEN
ZWZA ws. udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu z wykonania obowiązków w roku 2013 oraz powołania członków RN.
MIDVEN
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
MIDVEN
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
MIDVEN
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom organów spółki.
MIDVEN
Publikacja raportu za 2013 rok.
MIDVEN
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MIDVEN
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MIDVEN
ZWZA ws. m.in. podziału zysku/pokrycia straty za rok 2012.
MIDVEN
Publikacja raportu za 2012 rok.
MIDVEN
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
MIDVEN
Debiut spółki na NC.


«Powrót do terminarza spółek