02:30 | GMT: 00:30 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MAKOLAB

Data
Spółka
Wydarzenie
MAKOLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2020 roku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2020 roku.
MAKOLAB
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za I kwartał 2020 roku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za 2019 rok.
MAKOLAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2019 roku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2019 roku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
MAKOLAB
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
MAKOLAB
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
MAKOLAB
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
MAKOLAB
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za 2018 rok.
MAKOLAB
Publikacja raportu za I kwartał 2019 roku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2018 roku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
MAKOLAB
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
MAKOLAB
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
MAKOLAB
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
MAKOLAB
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za 2017 rok.
MAKOLAB
Publikacja raportu za I kwartał 2018 roku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2017 roku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2017 roku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2017 roku.
MAKOLAB
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
MAKOLAB
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
MAKOLAB
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
MAKOLAB
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za 2016 rok.
MAKOLAB
Publikacja raportu za I kwartał 2017 roku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2016 roku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2016 roku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2016 roku.
MAKOLAB
Wypłata dywidendy 0,13 zł na akcję.
MAKOLAB
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
MAKOLAB
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,13 zł na akcję.
MAKOLAB
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za 2015 rok.
MAKOLAB
Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
MAKOLAB
Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,07 zł na akcję.
MAKOLAB
Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2015, w wysokości 0,07 zł na akcję.
MAKOLAB
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,07 zł na akcję.
MAKOLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2015 roku.
MAKOLAB
Wypłata dywidendy 0,15 zł na akcję.
MAKOLAB
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,15 zł na akcję.
MAKOLAB
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,15 zł na akcję.
MAKOLAB
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za 2014 rok.
MAKOLAB
Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
MAKOLAB
NWZA ws. utworzenia kapitału rezerwowego na wypłatę zaliczek na poczet dywidendy.
MAKOLAB
Pierwszy dzień notowań na NC 1.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
MAKOLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2014 roku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2014 roku.
MAKOLAB
Wypłata dywidendy 0,06 zł na akcję.
MAKOLAB
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
MAKOLAB
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
MAKOLAB
ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MAKOLAB
Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za 2013 rok.
MAKOLAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
MAKOLAB
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
MAKOLAB
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
MAKOLAB
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
MAKOLAB
ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za I kwartał 2013 roku oraz za cały 2012 rok.
MAKOLAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2012 roku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2012 roku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2012 roku.
MAKOLAB
Wypłata dywidendy 0,03 zł na akcję.
MAKOLAB
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,03 zł na akcję.
MAKOLAB
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,03 zł na akcję.
MAKOLAB
WZA ws. m.in. podziału zysku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za 2011 rok.
MAKOLAB
Publikacja raportu za I kwartał 2012 roku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2011 roku.
MAKOLAB
Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
MAKOLAB
Publikacja raportu za III kwartał 2011 roku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za II kwartał 2011 roku.
MAKOLAB
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,02 zł na akcję.
MAKOLAB
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
MAKOLAB
WZA
MAKOLAB
Publikacja raportu za 2010 rok.
MAKOLAB
Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
MAKOLAB
Publikacja raportu za IV kwartał 2010 roku.


«Powrót do terminarza spółek