02:44 | GMT: 00:44 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
eXtremalnyPL_Ninja_Warrior_Polska_podstrony
MLSYSTEM

Data
Spółka
Wydarzenie
MLSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MLSYSTEM
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, pozbawienia prawa poboru oraz zmiany statutu.
MLSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MLSYSTEM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 729.999 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MLSYSTEM
Ostatni dzień notowań na GPW 729.999 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MLSYSTEM
Wprowadzenie do obrotu na GPW 729.999 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MLSYSTEM
NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E, pozbawienia prawa poboru akcji serii E oraz zmiany statutu.
MLSYSTEM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2019.
MLSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MLSYSTEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MLSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MLSYSTEM
NWZA ws. powołania członka RN.
MLSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
MLSYSTEM
Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.
MLSYSTEM
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
MLSYSTEM
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
MLSYSTEM
ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 oraz przeznaczenia zysku z lat ubiegłych.
MLSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
MLSYSTEM
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MLSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
MLSYSTEM
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MLSYSTEM
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
MLSYSTEM
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 2.000.000 akcji serii A, 215.000 akcji serii B, 135.600 akcji serii B1, 17.532 akcji serii B2, 1.281.868 akcji serii C.
MLSYSTEM
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
MLSYSTEM
Początek przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
MLSYSTEM
Zakończenie budowy księgi popytu.
MLSYSTEM
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w transzy inwestorów indywidualnych.
MLSYSTEM
Początek przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w transzy inwestorów indywidualnych oraz budowy księgi popytu.


«Powrót do terminarza spółek