10:15 | GMT: 08:15 Witaj, jesteś niezalogowany/a  |   Zarejestruj  |  
MASTERPHA

Data
Spółka
Wydarzenie
MASTERPHA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2020 roku.
MASTERPHA
Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 4,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Master Pharm, Max Welt Holdings, Pawła Klitę oraz Rafała Biskupa.
MASTERPHA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku.
MASTERPHA
Początek zapisów na sprzedaż akcji po 4,20 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Master Pharm, Max Welt Holdings, Pawła Klitę oraz Rafała Biskupa.
MASTERPHA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2019.
MASTERPHA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2020 roku.
MASTERPHA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MASTERPHA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2019 roku.
MASTERPHA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2019 roku.
MASTERPHA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 oraz pokrycia nierozliczonej straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017.
MASTERPHA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2019 roku.
MASTERPHA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MASTERPHA
NWZA ws. nabycia nieruchomości w Łodzi przy ulicy Wersalskiej 8.
MASTERPHA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
MASTERPHA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
MASTERPHA
Wypłata dywidendy 0,26 zł na akcję.
MASTERPHA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,26 zł na akcję.
MASTERPHA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,26 zł na akcję.
MASTERPHA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017, w tym ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
MASTERPHA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2018 roku.
MASTERPHA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
MASTERPHA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2017 roku.
MASTERPHA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
MASTERPHA
Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
MASTERPHA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 zł na akcję.
MASTERPHA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
MASTERPHA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 oraz przeniesienia kwoty niepodzielonego zysku za 2015 r. na kapitał zapasowy.
MASTERPHA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2017 roku.
MASTERPHA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
MASTERPHA
Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2016 roku.
MASTERPHA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
MASTERPHA
Wypłata dywidendy 0,19 zł na akcję.
MASTERPHA
Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,19 zł na akcję.
MASTERPHA
Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,19 zł na akcję.
MASTERPHA
ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015, przeniesienia kwoty niepodzielonego zysku za 2013 r. na kapitał zapasowy oraz powierzenia Radzie Nadzorczej funkcji komitetu audytu.
MASTERPHA
Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
MASTERPHA
Ostatni dzień notowań na GPW 3.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
MASTERPHA
Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MASTERPHA
Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
MASTERPHA
Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
MASTERPHA
Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 3.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B oraz 18.500.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
MASTERPHA
Przydział akcji oferowanych.
MASTERPHA
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w transzy instytucjonalnej.
MASTERPHA
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje w transzy instytucjonalnej.
MASTERPHA
Zakończenie procesu budowania księgi popytu.
MASTERPHA
Przyjmowanie zapisów i wpłat na akcje w transzy detalicznej.
MASTERPHA
Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu.
MASTERPHA
Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat w transzy instytucjonalnej.
MASTERPHA
Zawieszenie oferty publicznej.
MASTERPHA
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat w transzy instytucjonalnej.
MASTERPHA
Zakończenie procesu budowania księgi popytu.
MASTERPHA
Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje w transzy detalicznej.
MASTERPHA
Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu.
MASTERPHA
Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje w transzy detalicznej.


«Powrót do terminarza spółek